|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Primăria Călimăneşti a primit în administrare de la CJ Vâlcea un imobil din cadrul Grupului Şcolar Economic-Administrativ 

calimanesti_4 Florinel Constantinescu

 

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat propunerea de dare în administrarea Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti a unui imobil situat în oraşul Călimăneşti, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea. Luna trecută, Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti a solicitat CJ Vâlcea darea în administrare a imobilului aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea, solicitare motivată de faptul că la acest imobil se efectuează lucrări de reparaţii şi modernizare, de către Consiliul Local al oraşului Călimăneşti, printr-un proiect finanţat din fonduri europene, în vederea transformării acestuia, într-un spaţiu corespunzător procesului de învăţământ. În urmă cu 12 ani, Consiliul Judeţean Vâlcea a dat în administrare imobilul situat în oraşul Călimăneşti, strada Calea lui Traian, nr. 295, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea, Grupului Şcolar Economic-Administrativ şi de Servicii Călimăneşti. Prin hotărârea CJ Vâlcea de zilele trecute s-a decis: darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti a imobilului situat în oraşul Călimăneşti; revocarea dreptului de administrare al Grupului Şcolar Economic-Administrativ şi de Servicii Călimăneşti, asupra imobilului situat în oraşul Călimăneşti. Potrivit prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru investiţii, reparaţii capitale, consolidări. De asemenea, consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes judeţean, să fie date în administrarea instituţiilor publice. Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a consiliului judeţean, care controlează modul de exercitare a acestui drept.

Leave a Response