|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Asociaţia „TOTUL PENTRU VÂLCEA” a iniţiat Campania Eco-Vâlcea 2015 

11057765_726873610776486_343159858376800499_n

 

Asociaţia “TOTUL PENTRU VÂLCEA”, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr.52A, jud. Vâlcea, Cod Înregistrare Fiscală 30855205, înscrisă în Registrul special ţinut de Judecătoria Rm. Vâlcea, cu nr. 39/2012, cont IBAN RO77 RNCB 0263 1299 2671 0001, deschis la BCR Suc. Rm. Vâlcea , reprezentată prin Craioveanu Laura Nicoleta,  în calitate de Preşedinte, a iniţiat Campania Eco-Vâlcea 2015 în cadrul căruia şi-a propus să ecologizeze zone urbane şi rurale din Jud.Vâlcea.

Campania Eco-Vâlcea 2015 este în primul rând o acţiune de conştientizare, dar şi o campanie de curăţenie activă a judeţului Vâlcea (zone urbane şi rurale, cursuri de apă, locuri de campare, drumul european E81 etc) prin intermediul mai multor activităţi de ecologizare.

Programul Eco-Vâlcea se derulează în perioada septembrie-decembrie 2015 şi îşi propune ca rezultate conştientizarea de către cetăţeni a problemelor de mediu, sensibilizarea comunităţilor locale în privinţa acestora şi căutarea de soluţii împreună cu membrii ong-urilor, însuşirea regulilor de educaţie ecologică de către elevi prin organizarea unor seminarii având ca obiectiv promovarea respectului faţă de mediul înconjurător, creşterea numărului voluntarilor implicaţi în acţiuni de ecologizare şi altele.

Prima acţiune a avut loc în zilele de 19 şi 20 septembrie 2015,  partenerii asociaţiei fiind ROMPREST ENERGY SRL şi VOX PROFILE SRL. La acţiunea din data de 19.09.2015 au participat voluntari ai asociaţiei, elevi ai Şcolii Generale Take Ionescu Rm.Vâlcea şi ai Liceului Lahovari şi chiar copii de gradiniţă (în total 30 persoane). Acţiunea de ecologizare  a constat în strângerea gunoaielor, resturilor menajere, pet-urilor din zona aflată în spatele Arenelor Traian, două parcări din centrul oraşului (zona Big-Grădiniţa nr.1), zona străzii Ferdinand. A doua acţiune (o extensie a primei acţiuni) a constat în strângerea gunoaielor din zona Aleea Castanilor, traseul Releu-Boul de piatră, cu continuare pe traseul marcat cu linie roşie, spre Bujoreni, precum şi măturarea zonei de odihnă aflate lângă Releu şi a aleii ce coboară de la Releu spre Statuia Independenţei din centru. Au fost strânse coji seminţe, mucuri ţigară, cutii metalice de bere şi sucuri, ambalaje, pet-uri etc., voluntarii fiind ajutaţi să transporte sacii de gunoi  de cetăţeni aflaţi în plimbare prin pădure.Copiii care îi însoţeau au solicitat saci pentru a strânge la rândul lor gunoaiele de pe traseul pe care se deplasau împreună cu părinţii.

Romprest Energy a asigurat materialele necesare (400 perechi mănusi de cauciuc, 200 buc saci menajeri 120 L, 100 sticle apă minerală 0.5 L, 20 buc tricouri, 20 buc şepci), tot  operatorul local de gestiune a deşeurilor asigurând preluarea şi transportul sacilor de gunoi rezultaţi ca urmare a desfaşurării acţiunii de ecologizare.

Au fost identificate următoarele probleme:

-necesitatea igienizării zonei Arenele Traian (vopsire clădiri, tundere vegetaţie, măturare, etc) şi împrejmuirii corespunzătoare a acesteia;

-necesitatea montării unor recipiente pentru gunoi în zonele sus-menţionate şi asigurarea golirii periodice a acestora şi a celor instalate deja;

-necesitatea organizării unei campanii de informare în şcoli şi licee în vederea promovării voluntariatului în campanii de protecţie a mediului etc

Măsuri ce vor fi întreprinse ca urmare a acţiunii:

-informarea Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea şi a firmei Pieţe Prest SA privind problemele sesizate şi soluţiile propuse de voluntari în vederea remedierii acestora;

-realizarea de materiale de informare privind necesitatea protejării mediului înconjurător;

-montarea unor panouri de informare privind necesitatea păstrării unui mediu mai curat;

-organizarea de acţiuni în şcolile vâlcene pentru mediatizarea rezultatelor acţiunilor întreprinse şi creşterea numărului de voluntari implicaţi în proiect;

-invitarea reprezentanţilor Primăriei şi ai societăţii care administrează Arenele Traian pentru găsirea unei soluţii constructive pentru folosinţa terenului şi clădirii din vecinătatea Arenelor Traian în scopuri cultural-artistice şi sportive.

Acţiunea a fost mediatizată în mediul on-line (Facebook, Youtube) şi în presa locală şi regională (Info Puls, Săptămâna în Oltenia, Arena Vâlceană),îin prezent fiind în curs de semnare noi acorduri de parteneriat cu mass media locală şi naţională în vederea promovării acţiunilor asociaţiei şi ale partenerilor săi.

Au fost realizate fotografii cu zonele ecologizate, înainte şi după terminarea acţiunii, pentru evaluarea rezultatelor.Imaginile vor fi folosite în cadrul pliantelor şi flyerelor pentru informarea publicului privind acţiunile asociaţiei şi partenerilor acesteia, în campaniile de conştientizare a problemelor de mediu, în cadrul seminariilor organizate în şcoli şi licee  etc, rezultatul aşteptat fiind schimbarea comportamentului greşit al cetăţenilor.

 

Leave a Response