|vineri, iulie 10, 2020
  • Follow Us!

ȘOCANT! Polițiștii îi cer primului ministru să LEGALIZEZE ȘPAGA! 

spaga-mita-euro

Către, PRIMUL MINISTRU AL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI

În atenția: 1. PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI 2. SENATULUI ROMÂNIEI 3. CAMEREI DEPUTAȚILOR 4. CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 5. DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 6. S.P.R. „Diamantul” 7. Societății Civile

Subsemnatul, Firicel Alexandru, președinte al organizației S.P.R. „Diamantul” de la nivelul Secției 13 Poliție, cu sediul ales pentru comunicarea răspunsului dvs. la sediul Sindicatului Polițiștilor din România „Diamantul” din București, Strada Ienăchiță Văcărescu nr.17A, Sector 4, În temeiul prevederilor: art.3, 18, 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 10, 11 și alin.(1) al art.12 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene respectiv alin.(3) al art. 1, art.9, alin.(1) și (2) ale art.16, art.20, alin.(2) al art.30, art.51 din Constituția României, Urmare a declarațiilor publice ale Excelenței Sale Victor Viorel Ponta – Primul Ministru al Guvernului României din data de 18.08.2015 cu privire la legalizarea șpăgilor pentru personalul medical (http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20364447-premierul-victor-ponta-sustine-conferinta-presa-impreuna-ministrul-sanatatii.htm), Ca urmare a schimbării: necesităților sociale, profesionale, combaterii discriminării între categoriile socio-profesionale și juridice, respectiv a necesității legalizării șpăgii de către guvernarea Ponta exclusiv pentru cetățenii care profesează în sistemul medical (Ministerul Sănătății) În vederea obținerii unei mai bune finanțări a sistemului de ordine și siguranță publică respectiv a salarizării polițiștilor, cu respect, vă solicităm legalizarea șpăgii și la Ministerul Afacerilor Interne, cu posibilitatea extinderii la toate celelalte categorii profesionale din celelalte instituții ale Statului Român, întrucât: 1. Datorită bugetului insuficient alocat în fiecare an instituției Poliției Române, polițiștii din structurile incidente art.26 din Legea privind organizarea și funcționarea Poliției Române nr.218/2002 cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază nici măcar de strictul necesar: consumabile de birotică, piese de schimb și combustibili pentru autospeciale, spații de audiere a martorilor/suspecților adecvate etc. Prin legalizarea șpăgii la polițiștii români, aceștia vor deveni foarte interesați în protejarea intereselor reclamantului/făptuitorului și soluționarea cu celeritate a doleanțelor acestuia, mai ales dacă acesta se oferă să ofere „o donație” pentru polițistul/polițiștii implicați și, implicit, Statului Român. Astfel, se pot rezolva cazuri grave precum retragerea calculatoarelor Biroului Criminalistic al Secției 13 Poliție din D.G.P.M.B., aduse chiar de personalul acestuia pentru îmbunătățirea activităților criminalistice, fiindcă un anume șef serviciu IT, cms șef Lascu, nu a mai dorit să prelungească contractele de comodat, invocînd subterfugii „legale” secretizate… 2. Banii pe care polițiștii i-ar putea colecta cu titlu de șpagă se pot împărți cu Statul Român, „partea polițistului” putând fi fiscalizată cu 10% ca și cea a ospătarului, pentru serviciul oferit în beneficiul „clientului”. Astfel, Statul Român câștigă de 2 ori: partea sa, oferită de titularul șpăgii și partea fiscalizată obținută de la polițist, exact ca în cazul propus pentru personalul medical… Cu sumele de bani astfel obținute (preconizăm că în mai puțin de un an calendaristic se va strânge peste 1 mld.€), se pot construi pușcării „europene” care să respecte NUMAI drepturile anumitor condamnați precum mari oameni de afaceri: cu parcare proprie și, eventual, piscină, menajeră, ospătar etc. pentru fiecare celulă, dar și pentru a se achiziționa, „cu banul jos”, avioane prezidențiale, bilete în Tenerife ș.a. locații exotice pentru „misiunile aleșilor neamului” etc. etc. etc. În speranța că propunerile organizației S.P.R. „Diamantul” de la nivelul secției 13 Poliție de îmbunătățire a finanțării Ministerului Afacerilor Interne și salarizării personalului propriu, respectiv a celorlalte instituții ale Statului Român și angajaților acestora, Excelență, vă asigurăm de întreaga noastră considerație. Prezenta se atașează și în format pdf. Organizația S.P.R. „Diamantul” de la nivelul Secției 13 Poliție prin președinte Firicel Alexandru

Leave a Response