|vineri, mai 29, 2020
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a încheiat un acord de parteneriat cu Asociaţia EcoAssist 

impaduriri

• Pentru împădurirea unui teren în suprafaţă de 11 ha situat în punctul „Feţeni”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent punerea la dispoziţie, în vederea realizării lucrărilor de împădurire, a unui teren în suprafaţă totală de 11 ha, proprietate privată a municipiului, situat în punctul „Feţeni”, compus din teren în suprafaţă de 6,9 ha şi teren în suprafaţă de 4,18 ha. De asemenea, s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat cu Asociaţia EcoAssist, în calitate de organizator naţional, având ca obiect implementarea în municipiul Râmnicu Vâlcea a iniţiativei naţionale de împădurie pe bază de voluntariat „Plantăm fapte bune în România”. S-a desemnat Simona Iliescu ca responsabil din partea municipiului pe perioada derulării şi implementării în Râmnicu Vâlcea a proiectului „Plantăm fapte bune în România” iniţiativă naţională de împădurire pe bază de voluntariat. Pentru realizarea obiectivului de investiţii „Prelungire B -dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Rădulescu, de la intersecţia cu str. Ostroveni până la intersecţia cu DN 67”, au fost iniţiate demersurile legale privind scoaterea din circuitul forestier a terenului în suprafaţă de 19.963 mp, aflat în amenajament silvic, afectat de realizarea acestui obiectiv. Astfel, prin Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 395/15 martie 2013, a fost aprobată scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 1,9 ha pentru realizarea obiectivului de investiţii „Prelungire B -dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Rădulescu, de la intersecţia cu str. Ostroveni până la intersecţia cu DN 67”. Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului de 19.963 mp se face cu introducerea în circuitul silvic, în compensare, a terenului în suprafaţă de 11 ha, proprietate privată a Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în punctul „Feţeni”, compus din terenul în suprafaţă de 6,9 ha şi din terenul în suprafaţă de 4,18 ha. De asemenea, potrivit prevederilor articolului 4 din Ordinul nr. 395/15 martie 2013, este obligatorie împădurirea suprafeţei de 11 ha în maximum două sezoane de vegetaţie. Precizăm că, în cadrul studiului pedostaţional realizat pentru terenul destinat împăduririi, parte componentă a documentaţiei de scoatere din fondul forestier în baza căreia a fost emis Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 395/15 martie 2013, a fost întocmit devizul general privind cheltuielile necesare realizării împăduririi terenurilor şi întreţinerea plantaţiilor până la realizarea stării de masiv, precum şi devize pe obiect pentru fiecare categorie de lucrări. Conform studiului pedostaţional, în primul sezon de vegetaţie, respectiv anul 2015, trebuiesc executate lucrări de defrişare şi pregătire a terenului, lucrări de bornare şi împrejmuire a terenului, precum şi lucrări de împădurire şi întreţinere care se derulează pe o perioadă de 5 ani până la starea de masiv. Pentru a degreva bugetul local de o parte a sumelor necesare realizării lucrărilor mai sus menţionate, autoritatea publică locală a încercat să identifice unele oportunităţi de realizare a acestor lucrări, astfel că în urma unei întâlniri cu reprezentanţi ai Asociaţiei EcoAssist, iniţiator şi promotor al campaniei naţionale „Plantăm fapte bune în România”, în cadrul căreia aceştia au prezentat activitatea asociaţiei şi şi-au arătat disponibilitatea de a desfăşura această campanie şi în municipiul Râmnicu Vâlcea, s-a convenit ca implementarea proiectului care vine în întâmpinarea demersurilor noastre de a identifica soluţii pentru împădurirea suprafeţei de teren descrisă mai sus, să fie făcută în parteneriat cu autoritatea publică locală. În acest sens, Asociaţia EcoAssist a solicitat susţinerea iniţiativei naţionale de împădurire pe bază de voluntariat „Plantăm fapte bune în România”, prin punerea la dispoziţie de către autoritatea publică a unei suprafeţe de teren pentru împădurire şi a înaintat un model de acord de parteneriat care să fie aprobat de Consiliul Local în cazul în care acesta este de acord cu această colaborare. În urma analizării prevederilor modelului acordului de parteneriat, au fost formulate din partea autorităţii publice unele obiecţiuni şi propuneri de modificare şi completare, fiind puse în acord de către ambele părţi, rezultând astfel forma acordului de parteneriat ce a fost supusă analizei şi aprobării Consiliului Local.

One Response to Primăria Râmnicului a încheiat un acord de parteneriat cu Asociaţia EcoAssist

  1. Nelu

    Numai sa nu implicati si Piete Prest ca va fura Bebita toti puietii. el are o boala, fura tot ce poate

     

Reply to Nelu