|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a prelungit perioada de tragere a celor două credite de 10 milioane euro până la 31 decembrie 2015 

consiliul-judetean

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat săptămâna trecută proiectul de hotărâre privind modificarea unor prevederi din contractul cu CEC Bank în vederea acordării unei linii de credit în sumă de 33,15 milioane de lei pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 29 martie 2013 a fost aprobată contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit, pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes public judeţean, cu finanţare din fonduri nerambursabile. În urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică, a fost încheiat cu CEC Bank, contractul linie de credit nr. 2052/4 din 10 octombrie 2013, prin care a fost contractat un credit în valoare de 22,45 milioane de lei, faţă de 23,65 milioane de lei aprobată prin hotărârea de mai sus, suma de 1,2 milioane de lei nu a fost avizată de către comisia de avizare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Pentru proiectele de investiţii pentru care a fost contractat creditul, data de finalizare a perioadei de implementare a contractelor de finanţare a fost prelungită prin acte adiţionale până în anul 2015, proiectul cu cea mai îndepărtată perioadă de implementare fiind „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028”, respectiv până în data de 31 decembrie 2015. Având în vedere cele menţionate, precum şi prevederile: punctului 6 din caietul de sarcini, document din cadrul documentaţiei de atribuire; art. 8.1.34 din Contractul nr. 2052/4/10 octombrie 2013, potrivit căruia prelungirea perioadei de tragere va fi corelată cu prelungirea perioadei de implementare a proiectelor investiţionale, CJ Vâlcea a decis modificarea şi completarea art. 1 din HCJV nr. 39/2013, referitor la creditul din fonduri externe nerambursabile, cu două noi alineate, după cum urmează: perioada de tragere până la data de 31 decembrie 2015; rambursarea integrală a creditului în perioada 1 ianuarie 2014 -18 decembrie 2018. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit, în sumă de 9,5 milioane de lei, pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes public judeţean, cu finanţare integrală din bugetul propriu al judeţului Vâlcea. În urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică, a fost încheiat cu CEC Bank contractul linie de credit pentru investiţii nr. 2052/6 din 5 februarie 2014, pentru contractarea unui credit în valoare de 9,5 milioane de lei. Potrivit actului adiţional nr. 3 din 26 iunie 2014 la Contractul nr. 2052/6 din 5 februarie 2014, facilitatea de credit va fi pusă la dispoziţia clientului, într-una sau mai multe tranşe, până la data de 30 noiembrie 2014. În urma realizării achiziţiei publice de lucrări pentru execuţia obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti”, obiectiv care se finanţează din credit, procedura a fost anulată, deoarece ofertanţii au prevăzut în oferta financiară sume mai mari decât valoarea estimată a contractului. În urma reanalizării documentaţiei tehnico-economice de către aparatul de specialitate, s-a constatat necesitatea actualizării acesteia, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 83 din data de 22 iulie 2014 au fost aprobaţi noii indicatori tehnico-economici, faza proiect tehnic actualizat. În prezent, procedura de achiziţie publică de lucrări este în desfăşurare şi se prelimină că sumele din creditul aprobat să nu fie utilizate în totalitate până la finele anului 2014, având în vedere că în urma finalizării procedurii pot exista contestaţii. Având în vedere cele prezentate, precum şi prevederile punctului 6 din caietul de sarcini, document din cadrul documentaţiei de atribuire, potrivit cărora perioada de tragere poate fi prelungită în situaţii justificate, CJ Vâlcea a decis modificarea art. 2 din HCJV nr. 39/2013 în sensul prelungirii perioadei de tragere din finanţarea rambursabilă în valoare de 9,5 milioane de lei până la data de 31 decembrie 2015.

(Petre Coman)

Leave a Response