Ion Oprea, colonel în fosta Securitate din Vâlcea, deconspirat de CNSAS

duminică, 3 august 2014

În Dosarul nr. 8793/2/2010, Curtea de Apel Bucureşti a admis reclamaţia depusă de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) în contradictoriu cu Ion Oprea, fost colonel până în 1990 în Securitatea din judeţul Vâlcea şi a constatat existenţa calităţii de lucrător al Securităţii în privinţa lui Ion Oprea. Aşa cum rezultă din cuprinsul notei de constatare a CNSAS din 2010, precum şi al înscrisurilor ataşate acţiunii, Ion Oprea, având gradul de colonel şi funcţia de şef al Serviciului 3 din cadrul Inspectoratului Judeţean Vâlcea, a propus deschiderea dosarului de urmărire informativă asupra unei persoane semnalată cu „grave manifestări duşmănoase la adresa politicii partidului şi statului nostru. La clasa a X-a seral, unde este diriginte, are doi elevi adventişti cu care în timpul orelor discută pe marginea convingerilor lor religioase, apreciindu-le vocabularul, cunoştinţele şi îndoctrinarea de care dau dovadă”. În cadrul urmăririi informative a persoanei citate mai sus, pârâtul a dispus următoarele măsuri informativ-operative: „Recrutarea unui informator din rândul profesorilor cu reale posibilităţi pe lângă acesta, pentru a informa despre discuţiile ce le poartă ia şcoală, în special în cancelarie”; „Recrutarea unui informator din rândul elevilor din clasa a X-a. în scopul cunoaşterii activităţii lui în timpul orelor”; „Pentru a verifica dacă cel în cauză deţine la domiciliu materiale religioase sau cu caracter duşmănos, se va lua mulajul de la chei în vederea efectuării unei percheziţii secrete la domiciliul acestuia”; „Se vor introduce mijloace TO (tehnică operativă) tip IDEB (Interceptarea Discuţiilor prin Intermediul Emiţătorilor Alimentaţi la Baterie) în cancelarie, pe momente operative, în scopul controlării discuţiilor ce se poartă”; „Să avem în vedere documentarea activităţii ostile, pentru a lua măsuri de prevenire”. Măsurile informativ-operative dispuse de către pârât, au fost puse în aplicare, aşa cum rezultă şi din documentele depuse în probatoriu. Ion Oprea, având calitatea de locotenent colonel şi funcţia de şef al Biroului 3 din cadrul Inspectoratului Judeţean de Securitate Vâlcea, în cadrul supravegherii informative a unor persoane semnalate că „întreţineau legături ori intenţionau să ia legătura cu posturi de radio străine, fiind rude ale colaboratorilor sau angajaţilor posturilor de radio străine” a dispus următoarele măsuri informativ-operative: „urmărirea în continuare a celor trei şi în acelaşi timp identificarea altor elemente ce au rude şi legături cu salariaţii sau colaboratorii postului de radio Europa Liberă”. CNSAS a apreciat că activităţile desfăşurate de către pârât, în calitate de angajat al fostei Securităţi, au suprimat mai multe drepturi şi libertăţi fundamentale recunoscute şi garantate de legislaţia în vigoare la acea dată. Analizând înscrisurile depuse la dosar, Curtea de Apel Bucureşti a reţinut în fapt că Ion Oprea a fost angajat al fostei Securităţi, având gradele şi funcţiile de locotenent - colonel, şef al Biroului 3 în anul 1980 şi, respectiv, colonel, şef al Serviciului 3(1985,1986) în cadrul Inspectoratului Judeţean de Securitate Vâlcea (1980, 1985, 1986). Dosarul având la CNSAS cota I 5574 îl are ca titular pe S.G., profesor în comuna Voineasa, jud. Vâlcea, urmărit din 1974 prin supraveghere informativă generală, deoarece a fost semnalat cu intenţii de evaziune. Ulterior, dosarul de supraveghere a fost închis, titularul fiind recrutat în calitate de colaborator, iar la data de 30 aprilie 1986 a fost deschis un nou dosar de urmărire informativă asupra titularului semnalat cu „grave manifestări duşmănoase la adresa politicii partidului şi statului nostru”. În dosar se regăseşte raportul cu propuneri de deschidere a dosarului de urmărire informativă privind pe SG, din 30 aprilie 1986, dactilo, aprobat prin semnătură olografă de pârât - şeful Serviciului 3 din cadrul Inspectoratului Judeţean de Securitate Vâlcea, în care se consemnează că SG „are manifestări duşmănoase la adresa politicii partidului şi statului nostru. La clasa a X-a seral unde este diriginte, doi elevi adventişti cu care în timpul orelor discută pe marginea convingerilor lor religioase, apreciindu-le vocabularul, cunoştinţele şi îndoctrinarea de care dau dovada. Pentru clarificarea şi curmarea activităţii duşmănoase ce o desfăşoară la adresa orânduirii noastre, rog să aprobaţi lucrarea sus numitului prin dosar de urmărire informativă”. Ion Oprea a aprobat prin semnătură olografă nota de sarcini în dosarul de urmărire informativă prin care, în scopul cunoaşterii şi documentării activităţii duşmănoase a lui SG, a propus următoarele măsuri: recrutarea unui informator din rândul profesorilor cu reale posibilităţi pe lângă acesta, pentru a informa despre discuţiile ce le poartă la scoală, în special în cancelarie; recrutarea unui informator din rândul elevilor din clasa a X-a, în scopul cunoaşterii activităţii lui în timpul orelor. Pentru a verifica dacă cel în cauză deţine la domiciliu materiale religioase sau cu caracter duşmănos, se va lua mulajul de la chei vederea efectuării unei percheziţii secrete la domiciliul acestuia. Se vor introduce mijloace TO (tehnică operativă, tip IDEB, (Interceptarea Discuţiilor prin Intermediul Emiţătorilor Alimentaţi la Baterie) în cancelarie, pe momente operative, în scopul controlării discuţiilor ce se poartă. Se reţine din probele administrate că măsura documentării activităţii ostile a fost pusă în aplicare, dosarul conţinând mai multe note informative referitoare la atitudinea şi activitatea lui SG. Dosarul având la CNSAS cota D 122 - Posturi de radio străine (în special Europa Liberă şi Deutsche Welle) conţine documente privind supravegherea persoanelor din ţară care întreţineau legături ori intenţionau să ia legătura cu posturi de radio străine, rude ale colaboratorilor sau angajaţilor posturilor de radio străine. Printre aceste documente se numără adresa Inspectoratului Judeţean de Securitate Vâlcea către Direcţia a III-a din 29 august 1980, dactilo, semnată olograf de pârât în calitate de şef al Biroului 3 din cadrul acestui inspectorat în care se consemnează „La ordinul dvs. din 28.08.1980, raportăm că pe raza noastră de activitate se găsesc un număr de trei cazuri care fac obiectul acţiunii «Eterul», astfel: U.M. este mama fugarului V.I. din Franţa, crainic la Postul de radio Europa Liberă. Sus-numita este lucrată în DUI (dosar de urmărire informativă). G.V. pensionară cu domiciliul în Olăneşti. Fiul său, S.T., fost ofiţer de securitate, profesor de limba engleză la Şcoala militară de limbi străine din Bucureşti, după ce a fost trecut în rezervă, fiind trimis prin Arcom să lucreze în străinătate, a refuzat să se mai întoarcă în ţară, în prezent fiind crainic la postul de radio Europa Liberă. Sus-numita este lucrată în D.U.I. deschis la data de 09.02.1980. P.C. de profesie medic radiolog la Spitalul Rm. Vâlcea, fost conducătorul organizaţiei FDC (Frontul Democrat Creştin) din cadrul Liceului Lahovari. Are un nepot, pe D.C., fugit si stabilit în Italia, preot catolic. Acesta a vorbit duşmănos la postul de radio Europa Liberă, având şi din Italia legături cu acest post de radio. Sus-numitul este lucrat în D.U.I. Din măsurile întreprinse asupra celor în cauză, nu au rezultat aspecte deosebite pe linia ordinului de mai sus. Vom avea în atenţie urmărirea în continuare a celor trei şi în acelaşi timp identificarea altor argumente ce au rude şi legături cu salariaţii sau colaboratorii postului Europa Liberă”. De asemenea, în adresa aceluiaşi Inspectorat către Direcţia a III-a din 21 aprilie 1986, dactilo, semnată olograf de pârât se consemnează „în cadrul supravegherii informative a cetăţenilor străini pe raza judeţului Vâlcea, s-a stabilit că numitul W.M. plecat definitiv din Sibiu, a venit pe 3 aprilie 1986 pentru tratament în staţiunea Căciulata. Ca urmare a măsurilor întreprinse, s-a stabilit atât informativ, cât şi prin mijloace speciale că sus-numitul în perioada 1980-1985 a scos din România mai multe scrisori către postul de radio Europa Liberă. Astfel, numai pentru preotul J. V. din Sibiu a scos 11 scrisori ce le-a dus la Europa Liberă, cât si la alte posturi, scrisori ce le-a ascuns în căptuşeala valizei. J.V. ajuns în SUA, i-a trimis recent lui W.M. scrisoare de mulţumire, urmând să-1 viziteze la domiciliul său. în prezent a contactat un număr foarte mare de persoane, îndeosebi din Sibiu şi Oradea, de diverse profesii, dar mai ales preoţi, faţă de care a desfăşurat o activă propagandă a modulul de viaţă din Occident. Pentru a-şi acoperi activitatea duşmănoasă a încercat să intre în contact cu conducerea staţiunii pentru a interveni la organul de presă în scopul elogierii condiţiilor de cazare, masă si tratament din zonă. Legăturile contactate vor fi comunicate securităţilor judeţene pe raza cărora domiciliază, urmând totodată, ca în cooperare cu I.J. Sibiu, să prevenim scoaterea de scrisori, memorii către exterior, având în vedere că aceasta va vizita, înainte de plecare, un bătrân din Sibiu”. Dosarul având la CNSAS cota I 154423 îl are ca titular pe numitul P.P. responsabil al cultului baptist din satul Găujani, comuna Boişoara, care a fost urmărit informativ deoarece a fost semnalat cu „comentarii negative la adresa drepturilor religioase ale cetăţenilor din ţara noastră, încălcarea legilor ţării şi normelor de convieţuire socialistă, tulburare liniştii publice, audieri ale emisiunilor posturilor de radio străine-reacţionare, denigrarea condiţiilor de trai din ţara noastră, ameninţând totodată că va adresa memorii în străinătate”. Dosarul conţine un document din 31 mai 1986, întocmit şi semnat olograf de col. R.C., şeful Serviciului I din cadrul Inspectoratului Judeţean de Securitate Vâlcea în care se consemnează: „Mr. M.I. raportează că în comuna Boişoara a apărut CD 654 cu o femeie şi un bărbat având asupra lor mai multe aparate foto şi filme Tov. Col. Oprea I. a întrebat la Direcţia a III -a despre această deplasare, i s-a răspuns că nu ştia nimic de deplasare. Auto CD 654 aparţine consulului SUA din Bucureşti. Direcţia a III -a a solicitat să li se trimită materialele obţinute”. Ion Oprea a avut calitatea de ofiţer al Securităţii şi în această calitate a desfăşurat activităţi în cadrul urmăririi informative a mai multor persoane. Astfel, a propus deschiderea dosarului de urmărire informativă asupra unei persoane semnalate cu grave manifestări duşmănoase la adresa politicii partidului şi statului, precum şi o serie de măsuri informativ-operative în scopul supravegherii informative a persoanei respective. Printre aceste măsuri s-a numărat introducerea mijloacelor de tehnică operativă pentru controlarea discuţiilor purtate în cancelaria şcolii în care persoana îşi desfăşura activitatea, efectuarea unui mulaj al cheii pentru efectuarea unei percheziţii secrete la domiciliul persoanei, recrutarea unor informatori din rândul elevilor şi profesorilor pentru cunoaşterea activităţii persoanei urmărite. De asemenea, Ion Oprea a dispus urmărirea informativă a unor persoane semnalate că întreţineau legături sau intenţionau să ia legături cu posturi de radio străine, dar şi identificarea altor elemente ce au rude şi legături cu salariaţii sau colaboratorii postului de radio Europa Liberă.

(Nicu Trandafir)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

2 comments on “Ion Oprea, colonel în fosta Securitate din Vâlcea, deconspirat de CNSAS”

 1. Mai bine mai tarziu...
  In sfarsit un securist si nu un turnator...

  U.M. - Untaru Maria ,mama lui V.I. (Virgil Ierunca),supusa la persecutii si amenintari inclusiv din partea lui Dinu Sararu.
  P.C. - doctorul Popian Constantin ,o mare personalitate a Ramnicului iar preotul D.C. este parintele Catalin (Linu) Dragu Popian

Ultimele stiri

 • PUBLICITATE

 • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
 • PARTENERI MEDIA

 • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

  Web Design by DowMedia

  Ne gasiti si pe