|duminică, mai 9, 2021
  • Follow Us!

Proiectul de modernizare a drumului DJ 677 Mădulari-Şuşani a intrat în linie dreaptă 

ion-cilea214

 

În data de 12 mai, pe adresa administraţiei publice judeţene a sosit de la Ministerul Finanţelor raportul procedurii privind executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea DJ 677, Mădulari – Şuşani – limită judeţul Olt”, raport din care reiese că Unitatea Centrală de Verificare a Achiziţiilor Publice (UCVAP), recunoscută prin exigenţa sa maximă, nu a semnalat niciun fel de observaţii asupra documentaţiei de avizare. Dreptul cel mai mare la satisfacţie le revine celor 17 membri ai comisiei de evaluare, dar şi reprezentanţilor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea sub controlul cărora au fost efectuate toate procedurile de verificare a peste 10.000 de pagini cuprinse în ofertele celor 12 competitori participanţi la licitaţia publică pentru implementarea proiectului aprobat recent de către ordonatorul principal de credite. Tot în cursul zilei de luni, 12 mai, Comisia de evaluare a pus la dispoziţie avizul sosit pe baza căruia s-a emis comunicarea către toţi participanţii la licitaţie privind ofertantul declarat câştigător. „Ne aflăm în faţa celui de-al patrulea proiect cu finanţare de la Uniunea Europeană pe structura Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 2, îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, din cele 7 proiecte depuse chiar în ziua de Crăciun a anului 2008, dar care rămăsese pe lista de rezervă. Eforturile şi preocupările mele au fost şi sunt egale pentru modernizarea tuturor drumurilor din judeţ, însă Drumul Judeţean 677 a ocupat un loc special în sufletul meu. Am mai spus-o şi cu alt prilej că mi s-a întâmplat cândva să străbat prin nori de praf drumul dintre Şuşani şi Mădulari şi încă de atunci m-am gândit că, dacă voi avea ocazia şi puterea de a-i ajuta pe locuitorii celor două comune, modernizarea drumului care le leagă să fie cel mai important lucru şi cea mai frumoasă surpriză pe care merită să le-o fac. Meritul este al lor, iar obligaţia este a mea, întocmai cum mi-am propus atunci când străbăteam drumul plin de colb”, a spus Ion Cîlea, preşedintele CJ Vâlcea. Drumul Judeţean 677 prezintă o mare importanţă având în vedere că el asigură legătura cu restul judeţului pentru toţi cei 7.330 de locuitori, oameni a căror principală activitate a fost şi a rămas agricultura, pomicultura şi creşterea animalelor. Pentru modernizarea celor 23,85 km într-o perioadă nu mai lungă de 17 luni, sunt alocate fonduri totale în valoare de 58,9 milioane lei (589 miliarde lei vechi!), din care 47,6 milioane lei reprezintă valoarea eligibilă, restul urmând să fie acoperit din contribuţia proprie a Consiliului Judeţean. Pe lângă modernizarea părţii carosabile, de-a lungul DJ 677, Mădulari – Şuşani vor mai fi executate 384 podeţe pentru accesul cetăţenilor în propriile gospodării, alte 72 de podeţe pentru drumurile laterale în punctele de intersecţie, ziduri de sprijin pe o lungime de 220 ml, montarea de parapeţi metalici de tip semigreu pe 1360 m, amplasarea a 150 stâlpi metalici şi indicatoare de circulaţie, trasarea a peste 70 km de marcaje rutiere etc – toate urmând să ridice această arteră la standardele europene.

Leave a Response