|duminică, mai 9, 2021
  • Follow Us!

Opt localităţi din Vâlcea mai poartă încă rănile dezastrelor provocate de ploile abundente 

Comune afectate

Zilele trecute, mai multe echipe de specialiști din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea s-au deplasat în câteva dintre localitățile afectate de precipitațiile abundente din ultimele săptămâni, unde au fost inventariate câteva situații deosebite. În Berbeşti, pe drumul comunal ce face legătura între DJ 605 A şi cătunul Amzuleşti din satul Valea Mare s-a produs o alunecare de teren ce a afectat platforma drumului pe o lungime de 40 m.l., fiind întrerupt accesul spre un număr de 17 gospodării. O altă alunecare de teren care a afectat mai multe proprietăţi private a avut loc în cătunul Chilieni. În satul Nou, excesul de umiditate din ultima perioadă a condus la reactivarea fenomenelor de instabilitate ale haldei Panga Nord pe o lungime de circa 250 m, materialul antrenat obturând parţial albia pârâului Tărâia. În Mateeşti, a avut loc o e eroziune a malului pârâului Tărâia în zona Lunca Bisericii. În satul Turceşti culeea podului vechi DJ 605 A s-a răsturnat în albia pârâului Tărâia. S-a accentuat fenomenul de alunecare de teren din cătunul Palaghi unde au fost afectate trei locuinţe. În Milcoiu, eroziunile de maluri au afectat 2 ha de teren în satul Ciuteşti. Un stâlp de beton pentru alimentarea cu energie electrică a fost afectat. În satul Căzăneşti, pe pârâul Sasca Mare, au avut loc eroziuni de maluri în aval şi amonte de podul de pe DC 26. A avut loc o eroziune de mal în satul Ciuteşti, a fost avariat un podeț în satul Izbăşeşti, iar platforma drumului DC 28 a fost afectată de o alunecare de teren pe o lungime de cca. 20 m.l.. O alunecare de teren s-a produs și în satul Milcoiu. Pe DN7 la km 159+530, zidul de sprijin din beton s-a rupt pe o lungime de cca. 60 m, iar în prezent se circulă pe două benzi din trei. În Nicolae Bălcescu, în satul Dosul Râului au fost izolate 150 de persoane în urma distrugerii podului peste pârâul Topolog. Au fost afectate 2 poduri (Dosul Râului – La Rădoeşti, Pleşoiu – Dosul Râului), 5 podeţe (Dosul Râului şi Valea Bălceasca), 80 ha terenuri arabile, 5 ha păşuni şi fâneţe, 50 ha păduri, 200 m de reţele de telefonie, 1,1 km reţele electrice și 35 de fântăni. Totodată, au fost afectate digurile din Dosul Râului şi Şerbăneasa, rezervorul de apă potabilă Valea Viei şi staţiile de pompare de la Corbii din Vale şi Predeşti. Au avut loc eroziuni de maluri în diferite zone ale localității precum, Dosul Râului (2,30km), Linia Hanului(0,30 km), Corbii din Vale (0,5 km), La Comanca (0,7 km), La Rudău (0,92 km) și La Chelaru (1,7 km). Drumurile de interes local DC 32 A (40 m.l.), DC 31 (20 m.l.), DC 33(100 m.l.), Valea Ursului, Valea Popii, Ginerică, Mângureni – La Sandu (50 m.l.), Valea Bălceasca (1400 m.l.), Dosul Râului – Rădoeşti, Valea Viei, Băneşti, Gâltofani, Tufanii, Schitul, Şerbăneasa – Voiculeşti și Corbii din Vale au fost afectate de indundații, viituri sau alunecări de teren. În Otelani, podul care face legătura dintre DN 65 C Horezu – Craiova şi DC 116 C Oteşani – Cârstăneşti a fost afectat. Platforma DN 65 C din satul Cârstăneşti, km 99+100, a fost afectată pe o lungime de 50 m.l., platforma drumului din punctul La Dărvărescu pe o lungime de cca. 150 m.l., iar platforma drumului de interes local din satul Bogdăneşti, pe o lungime de 30 m.l.. Drumul de acces la cătunul Deasupra Morii a fost și el afectat împreună cu o line electrică de joasă tensiune. În Păuşeşti Otăsău, podurile din beton armat din satele Văleni și Păușești și 3 punţi pietonale din punctele La Cheran, La Cernele, Bugiuleşti au fost avariate, iar drumurile de interes local au fost afectate în proporţie de cca. 40%, precum și reţeaua de alimentare cu apă potabilă ce traversează pârâul Otăsău. În Păuşeşti Măglaşi, au fost afectate mai multe obiective precum o locuinţă în satul Vlăduceni, 0,2 ha teren arabil, 0,2 ha păşni şi fâneţe, 0,02 km diguri apărare maluri, 5 drumuri comunale afectate (0,4 km sat Valea Cheii, pct. „Lunca”; 2 km – satele Vlăduceni, Ulmetel, Coasta, Valea Cheii) și 3 poduri (pct. „Sărăcineşti”, pct. „Centru”, pod pe DN 64 Valea Cheii). În Popeşti, platforma drumului de interes local Bătoaia a fost afectată pe o lungime de cca. 100 m.l., iar 28 ha de terenuri arabile au fost inundate. Au avut loc eroziuni de maluri pe pârâul Luncavăţ în punctele La Mărioara, La Şerban, În Bătoaia, La Modoieni, Socetului, La Mateescu, Gării, La Stăncioiu, La Lulea, La Burghiu, La Marinescu, La Cămin, La Meii, În Cătini, La Popa, La Predescu, La Mihăilă, La Drăgoi, La Staţia Gaze și Caselor. Comisiile de specialiști au constatat și evaluat situațiile produse, au dispus o serie de măsuri urgente de punere în siguranță a obiectivelor afectate, urmând ca situațiile deosebite să fie prezentate și analizate în prima ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea. De asemenea, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, Consiliului Județean, Direcției Silvice, Administrației Bazinale de Apă Olt și Sistemului de Gospodărire a Apelor, se acționează în prezent pentru refacerea, în regim de urgență, a podului afectat de viitura produsă pe pârâul Topolog ce a dus la izolarea unui număr de 150 de persoane în satul Dosul Râului din comuna Nicolae Bălcescu.

Leave a Response