|joi, iunie 30, 2022
  • Follow Us!

Anunţ licitaţie publică cu strigare – Închiriere spaţiu 

 Anunţ de licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 120m.p. şi 155 m.p. teren aferent

 

Primăria comunei Pietrari,

Cu sediul în comuna Pietrari, sat Pietrari

Tel. 0250.864.166; primariapietrari@yahoo.com

 

Organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea spaţiului: Fosta Primărie Pietrarii de Sus, în suprafaţă de 120m.p., situat în satul Pietrarii de Sus.

Destinaţia spaţiului: prestări servicii şi/sau comercializare de produse mai puţin activitate de bar sau cârciumă.

Durata închirierii:3 ani.

Condiţiile de desfăşurare a licitaţiei: sunt prevăzute în Caietul de sarcini care poate fi obţinut de la Compartimentul de Achiziţii Publice.

Persoanele interesate să participe la licitaţie, vor depune la Registratura Primăriei comunei Pietrari, până la data de 25.02.2014, ora 10:00, următoarele:

 – Cerere de participare la licitaţie;

 – Copie după: act constitutiv (pentru firme) sau autorizaţie de funcţionare (pentru persoanele fizice autorizate), prin care participanţii la licitaţie probează faptul că au înscris în obiectul de activitate al firmei: comerţul şi/sau prestări de servicii.

Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 25.02.2014, ora 12:00, la sediul Primăriei comunei Pietrari. Informaţii suplimentare la tel: 0250.864.166.

 

 

Primar                                                                               Secretar

N.Moraru                                                                        V.Ocroteală

Leave a Response