|duminică, octombrie 25, 2020
  • Follow Us!

ANRP a întors o decizie a Comisiei pentru Restituirea Proprietăţilor Vâlcea în privinţa unei „despăgubiri” de 9,5 milioane lei 

anrp2

În cursul anului trecut, Judecătoria sectorului 2 din Bucureşti a admis o contestaţie a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), anulând astfel executarea silită efectuată în decembrie 2012 de Biroul Executorilor Judecătoreşti Dumitrache şi Dumitrache asupra unei sume de circa 9,5 milioane de lei. Amintim că, în prezent, ANRP se confruntă cu situaţia în care nu poate dispune de sumele sale din conturi din cauza multitudinii de executări silite înaintate de executorii judecătoreşti în numele unor cetăţeni români, beneficiari ai prevederilor mai multor legi de acordare de reparaţii. În ceea ce priveşte anularea executării silite pentru suma de 9,5 milioane de lei retrasă în mod nelegal din conturile Autorităţii pe 10 decembrie 2012, ANRP a făcut următoarele precizări: la data de 20 iulie 2012, ANRP a primit o somaţie din partea Biroului Executorilor Judecătoreşti Dumitrache şi Dumitrache într-un dosar de executare, în care titlu executoriu a fost considerată o hotărâre emisă de Comisia Judeţeană Vâlcea, prin care se solicita statului român să achite suma de 9,5 milioane de lei, în favoarea unui creditor, persoană fizică, ce depusese o cerere de restituire. Anterior emiterii acestei somaţii, pe 13 iulie 2012, Judecătoria sectorului 1 admisese cererea de încuvinţare a executării silite şi poprirea conturilor ANRP. Împotriva acestei somaţii şi a procesului verbal de executare, ANRP a formulat, la data de 24 iulie 2012, contestaţie la executare în care a solicitat atât anularea executării silite, cât şi suspendarea acesteia până la pronunţarea instanţei. Totodată, în data de 26 iulie 2012, ANRP a informat atât pe creditor, cât şi Biroul executorilor judecătoreşti Dumitrache şi Dumitrache, de faptul că despăgubirile la care creditorul avea dreptul nu pot fi valorificate pe calea executării silite. De asemenea, în vederea evitării indisponibilizării sumei de 9,5 milioane de lei din conturile instituţiei, ANRP a informat şi Trezoreria sectorului 1 Bucureşti de faptul că în acel moment exista pe rolul instanţei cererea sa de anulare a executării. În ciuda eforturilor ANRP, pe 10 decembrie 2012, suma de 9,5 milioane de lei a fost retrasă din conturile instituţiei înainte de finalizarea procesului mai sus arătat. Mai mult, urmare a unei cereri suplimentare a executorilor, din conturile ANRP a fost retrasă şi suma de 1,72 milioane de lei, reprezentând actualizare a debitului principal. ANRP a contestat şi retragerea acestei sume, procesul fiind în acest moment pe rol. Pe 26 aprilie 2013, Judecătoria sectorului 2 s-a pronunţat în cauză şi a admis contestaţia la executare formulată de ANRP, anulând practic executarea silită efectuată de Biroul Executorilor Judecătoreşti Dumitrache şi Dumitrache, ce fusese încuviinţată de Judecătoria sectorului 1. În urma acestei decizii, ANRP a întreprins măsurile legale pentru recuperarea sumei indisponibilizate de 9,5 milioane de lei. Specialiştii ANRP vor continua demersurile necesare pentru recuperarea sumelor executate silit, în mod legal, în toate dosarele. De asemenea, reprezentanţii autorităţii speră că executorii judecătoreşti vor conştientiza că modul în care pun în executare acte juridice care nu au valoare de titluri executorii afectează grav activitatea ANRP, prejudiciază bugetul de stat şi pot genera probleme tocmai pentru persoanele care sunt beneficiare ale legilor de restituire. Nu în ultimul rând, ANRP doreşte să informeze că, în urma eforturilor sale de a contesta în justiţie executările silite, în ultima perioadă, mai multe birouri de executori au notificat instituţia că renunţă la executare şi că returnează sumele retrase din conturile autorităţii.

(Petre Coman)

Leave a Response