|duminică, septembrie 20, 2020
  • Follow Us!

Machetele pentru raportarea datelor informative privind numărul de personal şi fondul de salarii aferent la 31 decembrie 2013 

finante

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte instituţiilor publice că au obligaţia raportării la Fisc a datelor informative privind numărul de personal şi fondul de salarii aferent la 31.12.2013, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 186/1995, republicată, privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numerică a personalului din instituţiile publice.

La întocmirea şi depunerea raportărilor la 31.12.2013, trebuie respectate următoarele cerinţe:

– machetele privind numărul de personal se vor completa distinct pentru fiecare capitol bugetar şi sursă de finanţare, pentru toate categoriile de personal angajat, precum şi în concordanţă cu tipul de formular corespunzător instituţiei publice;

– machetele privind fondul de salarii se vor întocmi în mii lei cu două zecimale şi vor cuprinde în coloana 2 sumele plătite în luna decembrie 2013, iar în coloana 3 sumele plătite cumulat în perioada 1.01.2013 – 31.12.2013;

– machetele vor purta ştampila unităţii şi vor fi semnate de către persoanele autorizate (identificabile prin funcţie, nume şi prenume), precum şi de salariatul care le-a întocmit, iar prin adresa de înaintare către AJFP Vâlcea se va confirma că datele raportate reflectă situaţia reală.

Machetele actualizate necesare pentru raportarea datelor la 31 decembrie 2013 sunt postate şi pot fi descărcate de pe siteul AJFP Vâlcea, de la adresa www.finantevalcea.ro, secţiunea Trezorerie/Machete raportare.

De asemenea, machetele pot fi obţinute în format electronic de la AJFP Vâlcea, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, Serviciul sinteză şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor local, prezentând în acest scop un memory stick.

Leave a Response