Dan Niţu, unul dintre cei mai activi senatori

miercuri, 6 martie 2013

Dan Niţu, unul dintre cei mai activi senatori

Senatorul USL Daniel Remus Niţu este unul dintre cei mai activi senatori. Luni, 4 martie 2013, Senatul României a adoptat două proiecte la care a avut o contribuţie importantă şi senatorul vâlcean: Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (înregistrat la Senat cu numărul L419/2012) şi Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (înregistrat la Senat cu numărul L762/2010). Anterior şedinţei în plen, cele două proiecte legislative au primit avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse.

L419/2012: Proiectul de lege integrează în legislaţia românească unele prevederi ale Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE. De asemenea, sunt actualizate unele denumiri de instituţii şi cuantumul amenzilor contravenţionale în cazul încălcării prevederilor legii. Prin modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, legislaţia se referă la o nouă categorie de beneficiari, respectiv cea a soţiilor/soţilor colaboratori ai lucrătorilor independenţi, în conformitate cu normele europene (soţiilor/soţilor colaboratori ai persoanelor fizice autorizate, conform legislaţiei naţionale). Astfel, noile prevederi sporesc capacitatea cetăţenilor de a-şi apăra drepturile de care beneficiază, în cazul în care sunt supuşi unui act de discriminare pe criteriu de gen.

L762/2010: Prin acest proiect de lege, sunt simplificate procedurile administrative privind înfiinţarea şi prestarea de servicii de formare profesională a adulţilor, este realizată o evidenţă mai bună a programelor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare/absolvire recunoscute la nivel naţional, sunt promovate accesul şi oportunităţile egale pentru toţi, sunt eliminate barierele din calea libertăţii de stabilire a prestatorilor de servicii de formare profesională din România, iar certificatele emise de furnizorii de formare profesională autorizaţi, precum şi de centrele autorizate de evaluare a competenţelor sunt recunoscute în ţară şi în străinătate. Proiectul de lege asigură compatibilitatea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul formării profesionale continue, o componentă a modelului social european care contribuie la un nivel ridicat al forţei de muncă şi la combaterea excluziunii sociale.

Tot în legătură cu legislaţia europeană, pentru a garanta faptul că Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne este pe deplin aplicată, “România, în calitate de stat membru, trebuie să ofere un cadru juridic clar definit şi transparent în domeniul formării profesionale a adulţilor, care să permită beneficiarilor (salariaţi, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane fizice, organizaţii patronale şi sindicale, asociaţii profesionale etc.) să îşi cunoască drepturile.” (Guvernul României ÔÇô Expunerea de motive pentru L762/2010) Directiva a fost transpusă în legislaţia naţională prin OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii pe teritoriul României, iar, în conformitate cu această OUG, proiectul de lege L762/2010 evidenţiază drepturile furnizorilor şi beneficiarilor de servicii în domeniul formării profesionale a adulţilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe