|sâmbătă, ianuarie 23, 2021
  • Follow Us!

Proiectul de reabilitare a Bazei de Agrement Ostroveni se majorează la 7,5 milioane euro 

• Ca urmare a unor “noi calcule”,

Proiectul de reabilitare a Bazei de Agrement Ostroveni se majorează la 7,5 milioane euro

Marţi, 18 decembrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este cheamat să aprobe două proiecte de hotărâri care privesc investiţia de reabilitare a Bazei de Agrement Ostroveni. Astfel, prima propunere vizează noii indicatori tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investitii “Reabilitare şi modernizare Bază de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”. Noii indicatori tehnico-economici care vor fi aprobaţi au o valoare totală de circa 32 milioane de lei (7,58 milioane de euro cu TVA). În luna iulie a anului trecut, tot Consiliul Local a aprobat o altă documentaţie de avizare la o valoare totală mai mică, de numai 25,7 milioane de lei (6,1 milioane de euro). Cei de la Primăria Râmnicului spun că s-a finalizat faza de elaborare a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie prin care au fost detaliate lucrările şi au fost elaborate listele de cantităţi, dotări, utilaje şi echipamente cu montaj, drept pentru care a rezultat o valoare mai mare pentru realizarea obiectivului faţă de valoarea estimată la faza de elaborare a documentaţiei de avizare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 29 iulie 2011. Astfel, în documentaţia economică aferentă proiectului tehnic, valoarea totală a crescut datorită modificărilor arhitecturale, structurale şi ale instalaţiilor. Modificările menţionate au fost efectuate în conformitate cu minuta din data de 14 iunie 2012, încheiată între reprezentanţii administaţiei publice locale în calitate de beneficiar şi proiectanţi.

Tot marţi, Consiliul Local va mai aproba proiectul “Reabilitare şi modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană şi a cheltuielilor legate de proiect. Astfel, contribuţia Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile va fi de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 28,42 milioane de lei. Acoperirea cheltuielilor legate de TVA, în valoare de 11 milioane de lei care va fi recuperat în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Acoperirea tuturor cheltuielilor menţionate mai sus se face în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor din “Instrumente Structurale”. Mai trebuie să spunem că proiectul “Reabilitare şi modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” face parte din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferente Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 288/31 octombrie 2011. Acest proiect se încadrează în categoria de operaţiuni ale Axei Prioritare 1, Domeniul major de intervenţie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană – b) Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri – Crearea, modernizarea, extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe.

(Petre Coman)

Leave a Response