|luni, ianuarie 25, 2021
  • Follow Us!

OJPC Vâlcea a anunţat că în acest an a dat 270 de amenzi în valoare totală de 100.000 euro 

• În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural,

OJPC Vâlcea a anunţat că în acest an a dat 270 de amenzi în valoare totală de 100.000 euro

La finele lunii trecute, prefectul Mircea Nadolu a convocat şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural Vâlcea, şedinţă la care au fost prezenţi 33 membri şi invitaţi din totalul de 38 membri şi invitaţi convocaţi. Sedinţa a fost prezidată de prefectul judeţului Vâlcea, care a dat citire ordinului de convocare şi a supus la vot următoarea agendă a întâlnirii: raportul activităţii desfăşurate de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea în anul 2012; informare asupra acţiunilor întreprinse în acest an de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vâlcea; diverse. Privitor la primul punct de pe ordinea de zi, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea a prezentat, în raportul activităţii instituţiei, date despre beneficiarii de prestaţii sociale care, la nivelul judeţului Vâlcea, sunt în număr de 113.574, ceea ce reprezintă 27,88% din populaţia judeţului. Principalele categorii de prestaţii sociale sunt: alocaţii pentru circa 70.000 de copii, în valoare de 37,4 milioane de lei; indemnizaţii privind creşterea copilului, pentru 3.334 beneficiari, în valoare de 27,6 milioane de lei; stimulente pentru părinţii cu copii care îşi reiau activitatea pentru 248 beneficiari, în valoare de 875.000 lei; alocaţii de susţinere pentru 8.015 familii, în valoare de 4 milioane de lei; alocaţii de plasament, pentru un număr de 1.113 beneficiari, sumele plătite fiind de 1 milion de lei; indemnizaţii de creştere a copilului cu handicap, pentru 372 de beneficiari, în valoare de 1,32 milioane de lei; venitul minim garantat, pentru 3.700 de beneficiari ai Legii 416/2001, în valoare de 5,4 milioane de lei; indemnizaţii lunare de hrană (HIV) pentru 97 beneficiari, în valoare de 343.000 lei. A fost prezentată situaţia celor 28 furnizori de servicii sociale de la nivelul judeţului Vâlcea, din care 12 furnizori sunt din sistemul public şi 16 furnizori sunt din sistemul privat. Aceşti furnizori de servicii sociale asigură servicii de asistenţă medicală şi îngrijire, găzduire, consiliere, educaţie, informare, recuperare şi reabilitare, prepararea, servirea şi distribuirea hranei, orientare profesională, integrare socială, socializare şi petrecerea timpului liber. Referitor la formarea profesională, în acest an au fost autorizate 75 programe, în urma cărora 6.832 participanţi au obţinut certificate de calificare şi 6.468 participanţi au obţinut certificate de absolvire în diferite domenii de activitate precum: alimentaţie publică, turism, comerţi, IT, estetică corporală. În domeniul inspecţiei sociale au fost desfăşurate 9 campanii de verificare şi control în urma cărora au fost suspendate 102 dosare de alocaţie pentru întreţinerea familiei şi 37 dosare pentru venitul minim garantat. De asemenea, au încetat 35 dosare de alocaţie, 13 dosare pentru venitul minim garantat şi 6 dosare pentru ajutorul de încălzire, sumele de recuperat fiind de peste 134.000 lei.
În ceea ce priveşte al doilea punct de pe ordinea de zi, directorul executiv al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vâlcea a informat membrii Colegiului că, la nivelul judeţului Vâlcea, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2012, au fost iniţiate 1.183 acţiuni de control la operatori economici care s-au finalizat cu încheierea a 662 procese verbale de constatare şi 521 procese verbale de constatare a contravenţiei. S-au aplicat aproape 270 de amenzi contravenţionale în valoare de 100.000 de euro, 252 avertismente şi s-au dispus măsuri de remediere a deficienţelor constatate. Aceste măsuri au vizat comercializarea şi etichetarea produselor alimentare şi nealimentare, a băuturilor alcoolice, sucurilor, laptelui şi brânzeturilor, aparatelor şi maşinilor de uz casnic, jucăriilor cât şi a produselor etnobotanice şi a contractelor de credit. În urma dezbaterilor pe această temă, a fost aprobată, în unanimitate, o Hotărâre a Colegiului Prefectural Vâlcea cu privire la activităţile de control ce urmează a fi desfăşurate în luna decembrie 2012 de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vâlcea, la operatorii economici care comercializează jucării şi alte produse specifice sărbătorilor de iarnă.

Leave a Response