|miercuri, iulie 6, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali vor aproba prima rectificare de buget din noul mandat 

• În cadrul unei şedinţe extraordinare,

Consilierii locali vor aproba prima rectificare de buget din noul mandat

Joi, 26 iulie, este programată să se desfăşoare şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 11 rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul “Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2012; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind reactualizarea devizului general din cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul “Cămin de Bătrâni – corp A, transformare în locuinţe sociale”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici cuprinşi în Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitarea reţelelor termice secundare din municipiul Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor reţele edilitare.

Raport şi proiect de hotărâre privind analizarea solicitării Urban de prelungire a contractului nr. 39051 din 9 decembrie 2005 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav – semestrul I al anului 2012; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea – Direcţia de Protecţie Socială şi Asociaţia “Centrul pentru familie” – Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local care vor face parte din comisia pentru stabilirea preţului mediu lunar al produselor comercializate în magazinele tip “Economat”; raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile administrative de la Filarmonica “Ion Dumitrescu” şi Teatrul municipal “Ariel”.

Leave a Response