|sâmbătă, noiembrie 27, 2021
  • Follow Us!

OLTCHIM a primit “facilităţi 

OLTCHIM a primit „facilităţi” la plata impozitelor şi taxelor locale

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat la finele lunii martie propunerea de eşalonare la plată pe trei luni a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local la data de 31 martie 2012, de către OLTCHIM, în sumă de 1,23 milioane de lei. De asemenea, s-a aprobat constituirea unei garanţii ipotecare propusă OLTCHIM, în valoare de 1,3 milioane de lei. În data de 15 martie 2012, conducerea OLTCHIM a solicitat Primăriei Râmnicului acordarea de facilităţi la plata impozitelor şi taxelor locale scadente la sfârşitul lunii martie. Agentul economic a motivat solicitarea de funcţionarea redusă, sub 40% din capacitate, de o perioadă mare de timp şi că se confruntă cu probleme financiare care au condus la lipsa de lichidităţi pentru plata la scadenţă a datoriilor. 

Pentru garantarea eşalonarii, OLTCHIM a propus o garanţie prin constituirea de gaj pe active cu o valoare contabilă de 1,3 milioane de lei, constând în: Instalaţie automatizare, Analizor gaze, Reactor Denox AS 464, Compensator F12, tablou distribuţie electric şi tablou CC 220 V. „În legătură cu constituirea garanţiei prevăzută la art. 125 din OG nr. 92/2003, menţionăm că tipurile de garanţii ce se pot constitui sunt: consemnarea de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanţie bancară; ipotecă asupra unor bunuri imobile din ţară; gaj asupra unor bunuri mobile; fidejusiune. Având în vedere că pentru dobânzile datorate pe perioada de eşalonare nu se pot acorda înlesniri la plată, acestea vor fi achitate lunar, împreună cu rata. 

Condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată sunt următoarele: eşalonarea la plată acordată îşi menţine valabilitatea în cazul respectării condiţiilor; orice alte modificări ale masei impozabile care ar genera diferenţe de obligaţii fiscale, nu fac obiectul prezentei, acestea urmând a fi achitate în termenele stabilite de lege; după comunicarea hotărârii de eşalonare la plată, pentru obligaţiile fiscale neachitate, organul fiscal comunică, în toate cazurile, somaţia de plată în scopul urmăririi îndeplinirii condiţiei de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată; pe perioada eşalonării la plată, pentru obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat înlesniri la plată, organul fiscal nu continuă procedura de executare silită după emiterea somaţiei”, precizează Eduard Tănăsescu, administratorul public din cadrul Primăriei Râmnicului.

(P.C.)

Leave a Response