|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Toate localităţile vor primi de la CJ Vâlcea o felie din tortul de 2,1 milioane euro 

• Pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,

Toate localităţile vor primi de la CJ Vâlcea o felie din tortul de 2,1 milioane euro

Vineri, 30 martie 2012, este programată să aibă loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 18 proiecte de hotărâri sau informări plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, consilierii judeţeni vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor sanitare de interes judeţean şi a programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2012; repartizarea către toate unităţile administrativ-teritoriale (cu excepţia Râmnicului) a sumei de 9,16 milioane de lei (2,1 milioane de euro), din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2012; modificarea poziţiilor nr. 83 şi nr. 88 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 24 din 29 februarie 2012, precum şi schimbarea destinaţiei sumei de 84.668 lei repartizată comunei Ioneşti prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 4 din 27 ianuarie 2011; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2012; stabilirea numărului de autovehicule şi a consumului lunar de carburanţi pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; 

darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului – teren în suprafaţă de 1.400 mp, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 3, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul 039 „Drăgăşani – Băbeni – Ocniţa”; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul 043 „Drăgăşani – Măciuca -Săscioara”; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul 125 „Râmnicu Vâlcea – Pietrari – Mariţa”; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Râmnicu Vâlcea – Muereasca, operatorului de transport rutier SC Antares Transport SA; aprobarea protocoalelor de colaborare încheiate între Consiliul Judeţean Vâlcea, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi unele unităţi administrativ-teritoriale, referitoare la administrarea indicatoarelor instalate pentru semnalizarea monumentelor istorice din judeţul Vâlcea; aprobarea raportului aferent anului 2011 pentru îndeplinirea măsurilor cuprinse în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în judeţul Vâlcea, pentru perioada 2008-2013; aprobarea Planului de măsuri pentru anul 2012, referitor la prevenirea abandonului copilului de către familie; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea.

Leave a Response