|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali, chemaţi să aprobe rectificarea bugetului şi organizarea unei petreceri câmpeneşti la Malul Alb 

• În cadrul unei şedinţe ordinare,

Consilierii locali, chemaţi să aprobe rectificarea bugetului şi organizarea unei petreceri câmpeneşti la Malul Alb

Joi, 29 martie 2012, va vaea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, şedinţă care va avea pe ordinea de zi 23 de rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse”. Astfel, se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: raport si proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2012; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea listelor obiectivelor de investiţii, finanţată conform OUG nr. 19/2009 din bugetul „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe”; raport şi proiect de hotărâre privind completarea componenţei Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobare efectuare plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Petrecere câmpenească – Malul Alb”; raport şi proiect de hotărâre privind participarea la competiţia internaţională „Turul Ciclist al României”; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea listei de investiţii obligatorii finanţate din fondul IID pe anul 2012; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007: raport şi proiect de hotărâre privind reglementarea contractelor de concesiune încheiate pentru exploatarea Parcului Industrial; 

raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a unui imobil- teren cu destinaţia de cimitir public; raport şi proiect de hotărâre privind folosinţa unor săli de sport; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru şapte obiective de investiţii – amenajare terenuri de sport; raport şi proiect de hotărâre privind modalitatea de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de călători; raport şi proiect de hotărâre de modificare şi completare a regulamentului privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2009 şi aprobarea formei actualizate a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind informarea şi consultarea publicului privind reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Rm. Vâlcea – etapa III; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea unei competiţii cu tema împreună pentru un oraş mai curat; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de atestare a administratorilor de imobile; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2011, precum şi a planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare şi materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2012; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului să semneze Acordul de prefinanţare încheiat cu BERD pentru contractarea unui împrumut necesar cofinanţării programului de investiţii al APAVIL; raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2011; raport de activitate al APAVIL pe anul 2011.

Leave a Response