|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Până în 2029, toate reţelele şi conductele de termoficare din Rm. Vâlcea vor fi înlocuite 

• Mihai Bălan, directorul general al CET Govora, a anunţat lucrările care se vor executa în cadrul proiectului de 73,5 milioane euro:

„Până în 2029, toate reţelele şi conductele de termoficare din Rm. Vâlcea vor fi înlocuite”

Petre Coman

Săptămâna trecută, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea a avut loc conferinţa de presă de prezentare a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. La eveniment au participat următoarele personalităţi: ing. Mihai Bălan, directorul general al CET Govora; Ion Cîlea, preşedintele CJ Vâlcea; ing. Ion Cocleţ, directorul executiv al Direcţiei Termoficare Urbană Râmnicu Vâlcea.

Cu acest prilej, directorul general al CET Govora, Mihai Bălan, a prezentat câteva din obiectivele care au stat la baza realizării acestui proiect şi efectele lor. „Principala ţintă este rezolvarea problemei de mediu. Având în vedere că este o unitate monitorizată din punct de vedere al impactului asupra mediului, CET Govora trebuie să îndeplinească mai multe criterii pentru a putea să funcţioneze în continuare. Fără aceste fonduri accesate prin POS Mediu, ar fi fost imposibil să se facă investiţii în retehnologizare. Până în 2029, toate reţelele şi conductele de termoficare din Râmnicu Vâlcea vor fi modernizate sau înlocuite. Cât priveşte tarifele practicate de CET la livrarea agentului termic, vreau să vă spun că dacă anul acesta preţul practicat de CET este de 197 de lei pentru o gigacalorie, cel plătit de populaţie este de 134 de lei, diferenţa fiind suportată prin subvenţii acordate de la bugetul de stat şi cel local.

Anul viitor, preţul pe gigacalorie practicat de CET Govora va fi de 219 lei, iar cel plătit de populaţie va fi de 145 de lei. De data aceasta, diferenţa va fi suportată numai de la bugetul local. Având în vedere că se intenţionează ridicarea plafonului de acordare a subvenţiei la căldură, de la 670 la 870 lei pe membru de familie, se preconizează că peste 12.000 de familii vor beneficia de această subvenţie. Continuând prognoza în anii următori, pentru 2013, s-a propus un tarif de 230 de lei pe gigacaloria livrată de CET, ajunând la populaţie la un tarif de 154 de lei”, a declarat ing. Mihai Bălan, directorul general al CET Govora.
Potrivit unei statistici prezentate de preşedintele Ion Cîlea, din cele 33.376 de apartamente existente în Râmnicu Vâlcea, 29.791 sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare, plus 111 case şi instituţii publice, unităţi de învăţământ, spitale, unităţi de cultură, agenţi economici etc.

Miercuri, 17 august, la Bucureşti, ministrul Mediului şi Pădurilor a semnat contractul de finanţare al unui proiect cu finanţare europeană, în valoare de 73,5 milioane de euro, ce prevede reabilitarea sistemului de termoficare din Râmnicu Vâlcea. Proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetic” are o valoare totală de 73,48 milioane de euro cu TVA. Banii vor fi folosiţi la ecologizarea sistemului de termoficare din Râmnicu Vâlcea, a declarat Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Valcea, care a adăugat cu ocazia semnării contractului că proiectul, cu operioadă de implementare de 29 de luni, are o valoare totală de 59,33 milioane de euro fără TVA, din care circa 30 milioane de euro finanţare nerambursabilă din Fondul European de Coeziune al Uniunii Europene.

Proiectul de la Rm. Vâlcea, selectat în primele cinci oraşe care au depus aplicaţii

În luna noiembrie 2008, Ministerul Mediului a lansat cea de-a doua sesiune de preselecţie a noilor proiecte de mediu în cadrul Axei prioritare 3 a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013. Proiectul „Reabilitarea sistemuiui de termoficare urbană ia niveiui municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” – depus în sesiunea de preselecţie de către CJ Vâlcea, acţionar unic al CET Govora şi solicitant eligibil în cadrul Axei prioritare 3 pentru POS Mediu – a fost selectat printre proiectele primelor cinci oraşe care au depus aplicaţii în concordanţă cu axa menţionată. „Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte – Termoficare”, Phare CES 2006/018-147.04.03/08.03 este finanţată prin Programul Phare Naţional RO 2006/018-147, Sub-programul 4 – Coeziune Economico-Socială, Prioritatea E – „Sprijin acordat Ministerului Mediului pentru a funcţiona ca Autoritate de Management şi Organism Intermediar”, Sub-proiectul 8 – RO 2006/018-147.04.03/08. Prin intermediul asistenţei tehnice, consultantul – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – a asigurat pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport (master plan, studiu de fezabilitate sau documentaţie de intervenţie, documente de licitaţie) în vederea obţinerea finanţării prin POS Mediu.

În master-planul elaborat de consultant s-a stabilit lista investiţiilor necesare în vederea conformării la cerinţele de mediu şi a creşterii eficienţei energetice. Investiţiile din această listă au fost prioritizate ţinându-se cont de termenele de conformare prevăzute în autorizaţia integrată de mediu. În cadrul studiului de fezabilitate sunt luate în considerare investiţiile prioritare pe termen scurt care asigură conformarea cu obligaţiile de mediu stabilite prin tratatul de aderare la UE, având în vedere totodată creşterea eficienţei energetice. În plus, faţă de investiţiile finanţate prin POS Mediu, trebuie identificate surse de finanţare pentru investiţiile complementare proiectului, investiţii prevăzute în master-planul aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 156/2009. Atât judeţul Vâlcea, cât şi municipiul Râmnicu Vâlcea trebuie să susţină aceste investiţii pe termen lung.

Municipiul Râmnicu Vâlcea, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 302/12.10.2010 privind aprobarea actului adiţional la Contractul de concesiune nr. 9692/2002, încheiat între Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea şi CET Govora, s-a angajat să susţină următoarele investiţii: lucrări de reabilitare şi modernizare a reţelelor de distribuţie în valoare totală de 28,7 milioane euro; lucrări de reabilitare şi modernizare a punctelor termice în valoare totală de 1,24 milioane euro. Investiţiile necesare la nivelul judeţului Vâlcea sunt: lucrări de reabilitare şi modernizare a reţelelor de transport din cadrul sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, în vederea reducerii pierderilor de energie până la valoarea de 8%, în valoare de 24,5 milioane de euro; realizarea unui grup de cogenerare pe biomasă, în valoare de 24 milioane de euro.

Finanţare de la CJ Vâlcea îm vederea asigurării fluxului de numerar

Luna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat contractarea unei finanţări rambursabile interne, sub forma unei linii de credit, cu plafon maxim de 4,21 milioane euro şi pentru o perioadă de 4 ani, în vederea asigurării fluxului de numerar la proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Proiectul va fi finanţat prin Axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), fiind declarat cu prioritate la nivel naţional pentru obţinerea finanţării. Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Vâlcea la finanţarea proiectului se va asigura din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, ale cărui constituire, alimentare şi utilizare au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 130/30 noiembrie 2010.

Astfel, acest fond este constituit din următoarele surse: dividendele de la CET Govora; redevenţa aferentă bunurilor concesionate CET Govora; impozitul pe profit plătit de CET Govora Judeţului Vâlcea; dobânzile aferente disponibilităţilor Fondului IID; TVA-ul plătit din Fondul IID şi recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de zile lucrătoare; împrumuturi pentru cofinanţarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” şi a investiţiilor complementare prevăzute în Master Planul aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/2009; alte surse legal constituite. Redevenţa aferentă anului 2011 a fost alocată proiectului „Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din CET Govora în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la maxim 50mg/Nm3 la ieşirea din electrofiltre”, derulat în cadrul Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”. „Având în vedere situaţia economico-financiară a CET Govora din prezent raportată la principalii clienţi (SC Oltchim SA, USG-CCG, asociaţiile de proprietari din municipiul Râmnicu Vâlcea) concomitent cu reducerea producţiei şi a veniturilor, în condiţiile creşterii preţurilor la materii prime şi utilităţi (cărbune, gaze naturale, etc), este imposibilă asigurarea fondurilor necesare (redevenţa în avans pe mai mulţi ani) din veniturile obţinute pe un an, respectiv a fluxului de numerar necesar derulării proiectului.

Astfel că soluţia identificată o reprezintă contractarea unui credit pentru rambursarea căruia sunt utilizate fondurile depuse periodic în Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare. În acest sens, este obligatorie alegerea soluţiei optime pentru contractarea acestui credit necesar asigurării fluxului de numerar pentru proiectul ce se va derula prin axa prioritară 3 a POS Mediu, iar în acest proces un rol important îl deţine şi Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de unic acţionar a CET Govora, şi nu doar operatorul. Şi analizând piaţa, cea mai avantajoasă soluţie o constituie creditul bancar garantat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – IFN, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, în sensul asigurării unui angajament asumat de Fond în numele şi în contul statului, materializat printr-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit”, precizează Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

Leave a Response