|vineri, martie 5, 2021
  • Follow Us!

Ce trebuie să ştie absolvenţii dacă se angajează cu program normal de lucru 

• Comunicat de presă

Ce trebuie să ştie absolvenţii dacă se angajează cu program normal de lucru

În data de 23 septembrie 2011 va avea loc la nivel naţional , inclusiv în Rm.Vâlcea, Bursa absolvenţilor, indiferent de nivelul studiilor absolvite.În acest context, prezentăm o serie de informaţii adresate atât absolvenţilor cât şi angajatorilor care doresc să participe la acest eveniment.Prin absovent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

În primul rând, tinerii absolvenţi trebuie să ştie că pentru a beneficia de indemnizaţie de somaj aceştia trebuie să facă dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. După această perioadă aceştia beneficiază timp de şase luni de o sumă lunară netă de 250 lei, indiferent de nivelul studiilor absolvite.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale înregistraţi la agenţiile de ocupare a forţei de muncă, în vârstă de minimum 16 ani , în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social , respectiv 500 lei.De asemenea , absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se încadrează în muncă în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

În ceea ce priveşte angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi, în condiţiile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, aceştia sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi şi primesc lunar, pe această perioadă pentru fiecare absolvent o subvenţie după cum urmează: 500 lei pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; 600 lei pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal; 750 lei pentru absolvenţii de învăţământ superior.
Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent,sumele de mai sus pentru o perioadă de 18 luni.

Având în vedere cele prezentate mai sus ,considerăm că ocuparea unui loc de muncă de către un absolvent de învăţământ promoţia 2011, este benefică atât pentru angajator cât şi pentru tânar, întrucât ambii sunt stimulaţi financiar din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar în acest context invităm pe cei interesaţi să participe în număr cât mai mare la Bursa locurilor de muncă din luna septembrie.

Director Executiv
Dumitru Nicu Cornoiu

Leave a Response