|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Modernizarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a intrat în linie dreaptă 

• Preşedintele CJ Vâlcea, Ion Cîlea, aduce veşti bune

Modernizarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a intrat în linie dreaptă

În cursul săptămânii trecute, la Consiliul Judeţean Vâlcea s-a semnat contractul de execuţie lucrări cu firma Hevatex Com SRL din Rovinari în cadrul proiectului „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni”, Programul Operaţional Regional, Axa 3, Domeniul major de intervenţie 3.4. În urma finalizării procedurii de achiziţie publică de lucrări, ofertantul câştigător a fost declarat SC Hevatex Com SRL Rovinari, cu o ofertă de 3,54 milioane lei fără TVA, iar durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni.

Lucrările propuse prin proiect vizează: consolidarea şi modernizarea corpului de clădire existentă: (o clădire consolidată şi modernizată, suprafaţa desfăşurată fiind de 1.974 mp); extinderea centrului şcolar (un corp nou de clădire având funcţiunea de internat cu suprafaţa construită de 760 metri pătraţi şi suprafaţă desfăşurată de 1.745 metri pătraţi, inclusiv instalaţiile aferente; modernizarea spaţiilor de recreaţie din curtea şcolii şi a terenului de sport existent, respectiv 1.973 metri pătraţi de spaţii verzi amenajate şi 1.065 metri pătraţi – suprafaţa terenului de sport amenajat; dotarea centrului şcolar cu echipamente de specialitate şi mobilier.

„Consiliul Judeţean Vâlcea a avut preocupări permanente în domeniul educaţiei. Exemple în acest sens, de implicare activă, sunt reprezentate şi în câteva proiecte, printre care se numără: «Toţi diferiţi, toţi egali» – accesul la educaţie al tuturor grupurilor dezavantajate, care a obţinut finanţare în cadrul Programului Phare 2003 – Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate; «Reabilitarea unităţilor de învăţământ din judeţul Vâlcea cuprinse în anexa la Hotărârea de Guvern nr.295/2006», cu o valoare de 85.000 euro care a obţinut finanţare în cadrul Programului Phare 2003 – Coeziune Economică şi Socială – Infrastructură regională şi locală sau Inundaţii; Liceul Antim Ivireanul din municipiul Rm. Vâlcea; Liceul Petrache Poenaru din oraşul Bălceşti.

În ceea ce priveşte justificarea implementării proiectului nostru vă aducem la cunoştinţă că Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni asigură servicii de educaţie specială şi specializată, precum şi compensare prin terapii specifice pentru copii sau elevi cu dizabilităţi având diagnostice moderate, care le permit să frecventeaze învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Personalul educaţional de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, format din: psihologi, logopezi, psihopedagogi pentru reabilitare audio-verbală, kinetoterapeuţi, educatori, cadre didactice de sprijin, asistent social, medic, în număr total de 77 salariaţi.

Aceştia se ocupă de 230 elevi, din care circa 100 de copii sau de elevi de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, ca învăţământ special, iar restul de la diferite şcoli din municipiul Rm. Vâlcea, ca învăţământ de masă. De asemenea, în justificarea proiectului, vă aducem la cunoştinţă că populaţia şcolară din cadrul Centrului pentru Educaţie Incluzivă Băbeni prezintă câteva caracteristici: 100% sunt copii sau elevi cu cerinţe speciale, proveniţi din familii sărace cu venituri sub minimul pe economie sau venituri din asistenţa socială; 18% sunt copii sau elevi de etnie romă, din care toţi sunt nedeclaraţi; 34% sunt copii din centrele de plasament (orfani sau proveniţi din familii dezorganizate); 95% sunt copii navetişti, cu domiciliul în alte localităţi din judeţul Vâlcea.

Astfel, pentru a aduce Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni la standardele necesare funcţionarii corecte şi de realizare a dezideratului care conferă dreptul tuturor copiilor la învăţătură împreună, indiferent de starea lor fizică, intelectuală, emoţională sau de diferenţele de origine etnică, religioasă, culturală, sunt necesare lucrări de modernizare, extindere şi de dotare cu mobilier şi echipament didactic, lucrări ce se vor realiza prin proiectul propus. Implementarea acestui proiect va conduce la: îmbunătăţirea calităţii vieţii şi performanţelor şcolare ale copiilor cu dizabilităţi; va avea un impact important atât la nivel local, cât şi regional, lucrările de consolidare, modernizare, extindere şi dotare, constituind un exemplu de bună practică; va uşura viaţa familiilor din care provin aceşti elevi”, a declarat Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

Leave a Response