|marți, iulie 5, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va aproba împărţirea sumei de 15,4 milioane lei către aproape toate primăriile 

• În cadrul unei şedinţe ordinare,

CJ Vâlcea va aproba împărţirea sumei de 15,4 milioane lei către aproape toate primăriile

Joi, 31 martie 2011, este programată să aibă loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, şedinţă care va avea pe ordinea de zi 12 proiecte de hotărâri sau informări, plus punctul „Diverse”. Astfel se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al lui Dumitru Tărăşenie; proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al lui Laurenţiu Popa; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale CJ Vâlcea, a bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor unităţi sanitare de interes judeţean, a programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi suplimentarea numărului de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult ortodox;

proiect de hotărâre privind repartizarea către aproape toate localităţile a sumei de 15,4 milioane lei din cota de 21% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat, la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ,,Construire podeţ pe DJ 676 H Măldăreştii de Sus (DN 65 C) – Culele Măldăreşti – DN 67, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea”; proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei lunare datorate de persoanele internate în Centrul de Asistenţa Medico – Socială Lădeşti, sau, după caz, de susţinătorii legali ai acestora, în anul 2011; proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce se aplică în anul 2011 pentru prestări de servicii efectuate de Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vâlcea către persoane fizice şi juridice; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru anul 2011, referitor la prevenirea abandonului copilului de către familie.

Leave a Response