|joi, octombrie 6, 2022
  • Follow Us!

Primăria va avea un buget de 174 milioane lei, mai mic cu 15% decât cel de anul trecut 

• În anul 2011, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea,

Primăria va avea un buget de 174 milioane lei, mai mic cu 15% decât cel de anul trecut

În cursul acestei săptămâni, consilierii locali din Râmnicu Vâlcea sunt chemaţi să aprobe proiectul de buget pe anul 2011, care va avea o valoare totală de 173,8 milioane lei (la partea de venituri) şi circa 180 milioane lei (la partea de cheltuieli). Excedentul bugetar pentru anul 2010 în sumă de 6 milioane lei va fi utilizat pentru investiţii şi cofinanţarea proiectelor europene.

Din situaţia comparativă, se observă că veniturile bugetului local, estimate pentru anul 2011 sunt mai mici cu 24,73 milioane lei faţă de bugetul realizat în anul 2010. La sursele proprii, influenţa negativă se regăseşte la: sume defalcate din impozitul pe venit, sume pentru echilibrarea bugetului local, venituri din concesiuni, ca urmare a litigiului cu SC Urban SA. La veniturile cu destinaţie specială, pentru sursa sume din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, suma repartizată municipiului Rm. Vâlcea este cu 11,2 milioane lei mai mică faţă de alocările din anul 2010, în principal pentru finanţarea cheltuielilor de personal la unităţile de învăţământ. În contul de excedent este evidenţiată şi suma de 200.438 lei, ce reprezintă venituri din vânzări locuinţe ANL şi nu este sursă a bugetului local, această urmând a fi transferată in contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

La partea de cheltuieli, creditele bugetare în sumă de 180 milioane lei, inclusiv excedentul, sunt repartizate pe destinaţii, grupate după cum urmează: pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru toate structurile funcţionale din aparatul propriu şi ale ordonatorilor terţiari finanţaţi se alocă din surse proprii – 16 milioane lei; pentru finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile funcţionale pentru toate structurile şi pentru ordonatorii terţiari, finanţaţi din bugetul local se alocă din surse proprii – 12 milioane lei; pentru finanţarea cheltuielilor privind plata datoriei publice – 8,45 milioane lei; pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii şi a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii bunuri din domeniul public şi privat al municipiului Rm. Vâlcea (DADP) – 30,8 milioane lei;

pentru finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile funcţionale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, internate şi burse elevi – 62,86 milioane lei; pentru finanţarea măsurilor de protecţie socială, compensarea preţului la energia termică, subvenţie pentru facilităţi transport urban de călători şi pentru activitate ETA – 14,77 milioane lei; pentru finanţarea cheltuielilor funcţionale pentru dispensarele medicale din unităţile de învăţământ şi dispensarul TBC – 160.000 lei; pentru finanţarea altor cheltuieli pentru dezvoltare publică – 6,33 milioane lei; pentru finanţarea unor activităţi cultural sportive, culte religioase -1,38 milioane lei din sursele proprii ale bugetului local; pentru finanţarea cheltuielilor de capital din lista de investiţii – 19,8 milioane lei; pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri europene post-aderare şi cofinanţarea din bugetul local – 7,4 milioane lei. (P.C.)

Leave a Response