|vineri, august 19, 2022
  • Follow Us!

Peste doi ani, ICSI Vâlcea va pune în funcţiune cel mai mare laborator de criogenie din Europa 

• În cadrul proiectului „Cryo-Hy – Dezvoltarea infrastructurii CD a ICSI prin crearea unui laborator de temperaturi scăzute pentru aplicaţii energetice ale fluidelor criogenice”,

Peste doi ani, ICSI Vâlcea va pune în funcţiune cel mai mare laborator de criogenie din Europa

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea a organizat vineri, 3 decembrie 2010, o conferinţă de deschidere a proiectului „CRYO-HY – Dezvoltarea infrastructurii CD a ICSI prin crearea unui laborator de temperaturi scăzute pentru aplicaţii energetice ale fluidelor criogenice”. Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).
La eveniment au participat următoarele personalităţi: prof. univ. dr. Ioan Ştefănescu, directorul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice; primarul Râmnicului, Romeo Rădulescu, preşedintele CJ Vâlcea, Ion Cîlea; Dragoş Ciuparu, preşedintele Autorităţii Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, precum şi Mihai Varlam, directorul de proiect.

Cu acest prilej, directorul ICSI Vâlcea, Ioan Ştefănescu, a declarat: „Proiectul urmăreşte dezvoltarea capacităţii tehnice şi ştiinţifice a institutului şi de a dezvolta noi tehnologii criogenice. Rezultatele acestor cercetări vor fi folosite în noile reactoare de fuziune pe care le finanţează acum Programul EuroAtom. Prin acest laborator se va majora şi capacitatea de frig a instalaţiei pilot de separare a tritiului – element indispensabil în funcţionarea reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Laboratorul de criogenie va deveni cel mai mare din Europa. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte ale noastre şi va contribui la creşterea aportului României, prin institutul nostru, la realizarea primului reactor de fuziune nucleară din Franţa. Echipamentele care vor veni în acest laborator sunt în proporţie de 90% noi pentru piaţa românească. Asta înseamnă că gradul de pregătire al cercetătorilor de la noi s-a ridicat cu mult peste medie pentru că a lucra cu asemenea echipamente cere o pregătire profesională deosebită. Sper ca să prindem toţi împreună tăierea panglicii la primul reactor de fuziune şi să fim şi noi capabili în România să construim un astfel de reactor”.

Ion Cîlea, preşedintele CJ Vâlcea, a precizat: „Trăiesc un puternic sentiment de emoţie şi mândrie pentru că, astăzi, am şansa şi onoarea de a fi invitat să particip la unul dintre cele mai importante evenimente ştiinţifice ale anului. Acest răsunător succes vine într-un moment jubiliar când Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice împlineşte 40 de ani de activitate. În tot acest timp, generaţiile de specialişti ale fostei Uzine G au iniţiat şi au dus la bun sfârşit proiecte de mare anvergură ştiinţifică în domeniul energeticii nucleare, dar, în egală măsură, au deschis şi noi orizonturi în sfera combustibililor energetici neconvenţionali. Un reper de referinţă în istoria institutului va rămâne data de 9 mai 2008 când a fost inaugurat primul centru de cercetare pentru hidrogen şi pile de combustie din estul Europei. Acest centru a plasat România între ţările cu mare potenţial de dezvoltare în domeniul utilizării şi exportului de tehnologii energetice bazate pe resurse regenerabile. Felicit în nume personal şi în numele Consiliului Judeţean colectivul acestui institut şi le doresc mult succes!”.
Primarul Romeo Rădulescu a ţinut doar să adauge că „voi susţine total din calitatea mea de primar acest proiect. Îl felicit pe managerul de proiect, Mihai Varlam, dar şi pe ceilalţi cercetători pentru că au reuşit să aducă la Râmnicu Vâlcea un astfel de proiect”.

Valoarea totală a proiectului este de 61,83 milioane lei

După acest moment introductiv, Mihai Varlam a prezentat proiectul şi noile oportunităţi care se deschid în faţa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice Râmnicu Vâlcea prin implementarea acestui proiect. Astfel, valoarea totală a proiectului este de 61.838.231 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 50.000.000 de lei din partea Uniunii Europene. Proiectul se implementează în localitatea Râmnicu Vâlcea pe o durată de 25 de luni. „Obiectivul proiectului este creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a ICSI, crearea de noi laboratoare, dotarea acestora cu echipamente performante şi îmbunătăţirea instalaţiilor deja existente. Activităţile propuse spre finanţare sunt eligibile şi prevăd: construcţia de clădiri (inclusiv realizarea proiectului de execuţie şi obţinerea autorizaţiei de construire şi darea în funcţiune a clădirilor); achiziţionarea de active corporale (aparatură, instrumente, echipamente) şi active necorporale pentru cercetare-dezvoltare, precum şi instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor. Prin acest proiect se urmăreşte dotarea laboratoarelor cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să funcţioneze într-un mediu adecvat. Durata efectivă de realizare a lucrărilor şi de achiziţionare a echipamentelor este de 20 de luni, dar durata efectivă de implementare a proiectului a fost estimată la 30 de luni din momentul semnării contractului de finanţare”, a declarat Mihai Varlam.

La finalizarea implementării acestui proiect (octombrie 2012), beneficiarul va avea două rezultate îndeplinite. În primul rând, prin achiziţionarea unor instalaţii şi echipamente analitice noi, ICSI îşi creează capacitatea de cercetare şi dezvoltare de noi tehnologii care să permită elaborarea de soluţii novatoare de stocare şi transport al energiei utilizând gazele lichefiate. O nouă infrastructură de cercetare va fi realizată şi va avea o hală ce va include sistemele de lichefiere, echipamentele şi criostatele specifice pentru testarea şi validarea tehnologiilor de stocare şi trei laboratoare: unitate de investigaţii micro-structurale, aplicaţii de supraconductibilitate pentru stocarea şi transportul energiei, analize de puritate a gazului şi compoziţie izotopică. Un al doilea rezultat constă în faptul că ICSI îşi extinde capacitatea de cercetare în domeniul extragerii şi stocării tritiului şi deuteriului (izotopi ai hidrogenului) în vederea decontaminării apei grele tritiate care provine de la reactoarele de tip CANDU şi de a realiza măsurători prin spectroscopie ale proprietăţilor termodinamice şi de transport ale acestora, tritiul urmând să poată fi utilizat pentru reactoarele de fuziune. Întregul concept a fost proiectat pentru a seta şi instala echipamente şi instrumentaţii noi şi avansate care pot crea condiţii apropiate pentru rezolvarea problemelor ce constituie obstacole în calea introducerii sistemelor revoluţionare de producere a energiei, sisteme bazate pe surse noi şi regenerabile.

(Petre Coman)

Leave a Response