|marți, noiembrie 30, 2021
  • Follow Us!

Combaterea poluării accidentale pe Olt 

Combaterea poluării accidentale pe Olt

 

În cadrul ultimei şedinţe a Comitetului de Bazin Olt, din data de 24 noiembrie 2010s-au discutat câteva puncte importante, printre care şi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale în bazinul hidrografic Olt. De asemenea, s-a luat în discuţie situaţia S.C. Suinprod Let, din judeţul Covasna, societate aflata sub supraveghere specială, conform Ordinului nr.275/1997; propuneri de investiţii publice pentru anul 2011, în bazinul hidrografic Olt, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat; 

 

raportul Instituţiei Prefectului despre actul de control privind inventarierea şi evaluarea obiectivelor de natura iazurilor de decantare, haldelor de steril şi a batalelor de stocare produse chimice, care pot constitui surse de potenţial risc pentru populaţie şi factorii de mediu; instituirea regimului de supraveghere specială, conform Ordinului  nr.275/1997 pentru Primăria Baraolt, Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare. De asemenea, s-a propus completarea membrilor reprezentanţi în Comitetul de Bazin Olt conform HG. 1212/2000 şi propuneri pentru Programul de activitate al Secretariatului Tehnic şi al  Comitetului de Bazin Olt pentru anul 2011.

 

 

 

 

Leave a Response