|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Nicolae Minea a înfiinţat trei firme “Batroscom”, după care… le-a lichidat 

• În trei judeţe diferite,

Nicolae Minea a înfiinţat trei firme „Batroscom”, după care… le-a lichidat

Nicu Trandafir

Pentru a-şi pierde definitiv „urma juridică”, controversatul om de afaceri Nicolae Minea a decis să-şi… bage în faliment firma Batroscom (fostă SC Alutus SA) probabil pentru a scăpa de creditori şi de executori judecătoreşti. După 7 ani de la înfiinţarea în municipiul Drăgăşani a SC Batroscom SRL (firma care a preluat activele SC Alutus SA), Nicolae Minea a lichidat nu o societate, ci trei firme cu acelaşi nume, dar în localităţi diferite: SC Batroscom SRL Drăgăşani (lichidată în 2004), SC Batroscom SRL Sibiu (lichidată în 2006) şi SC Batroscom SRL Târgu Jiu (lichidată în 2008).

Potrivit Oficului Naţional al Registrului Comerţului, SC Batroscom SRL Târgu Jiu este în insolvenţă pentru că nu a depus bilanţurile anuale pe 2007 şi 2008.

SC Alutus SA a luat fiinţă în anul 1991, prin divizarea fostei OJT Vâlcea şi a desfăşurat activităţi constând în servicii în domeniul hotelier şi al alimentaţiei publice. Capitalul social iniţial a fost de circa 5 miliarde lei vechi. De la vechea unitate de turism, au intrat în patrimoniul societăţii 17 imobile de larg interes turistic şi de agrement, dintre care enumerăm: complexele hoteliere cu restaurant Alutus şi Capela din Râmnicu Vâlcea. La sfârşitul anului 2001, la conducerea managerială a SC Alutus SA apare Minea Nicolae, care, după preluarea iniţială a 40% de la Asociaţia Salariaţilor şi Membrilor Conducerii Alutus Turism Vâlcea, ajunge la începutul anului 2003 să deţină 81% din acţiunile societăţii. Totuşi, intrarea în posesia acestui procent s-a realizat şi cu săvârşirea unei ilegalităţi, întrucât în anul 2002, prin emisiunea a 2.000.000 de acţiuni în valoare totală de 2 miliarde lei vechi, subscrise integral de Minea Nicolae, acesta nu a achitat întreaga sumă de bani, cu toate că fusese majorat capitalul social cu această sumă.

De ce a înfiinţat Minea primul Batroscom la Drăgăşani?

La jumătatea anului 2002, beneficiind de programul pentru privatizarea turismului românesc, SC Alutus SA primeşte din partea Ministerului Turismului mai multe certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente imobilelor deţinute, în suprafaţă totală de 124,6 ha. Valoarea acestor terenuri înscrisă în certificatele de atestare a dreptului de proprietate trebuia reactualizată cu un coeficient stabilit de legislaţia în vigoare la acel moment, iar cu aceasta trebuia majorat capitalul social.

Minea Nicolae nu a procedat în acest mod, înregistrând în evidenţa contabilă terenurile intrate în patrimoniu la o valoare de 1,2 miliarde lei vechi, în timp ce reevaluarea a stabilit suma de 22,1 miliarde lei vechi. În plus, nici cu acea suma nu a fost realizată mărirea capitalului social. Conform legislaţiei, nemajorarea capitalului social cu valoarea terenurilor, constituie prejudiciu şi este imputabil membrilor consiliului de administraţie. Drept urmare, Finanţele Publice au formulat în cursul anului 2004 o plângere penală.

Imediat după intrarea în posesie a terenurilor aferente, Nicolae Minea a trecut la înstrăinarea clădirilor şi terenurilor aferente acestora, deţinute în patrimoniul SC Alutus SA. Direct sau indirect, destinaţia acestor mijloace fixe a fost către un lanţ de societăţi din Rm. Vâlcea sau Drăgăşani, controlate tot de Nicolae Minea. Încă de la sfârşitul anului 2001, pentru realizarea acestui plan, Minea a încheiat un contract cu SC Industrie Mică SA Drăgăşani, având ca obiect schimbarea complexului hotelier Alutus cu fabrica de mobilă din Drăgăşani aparţinând societăţii menţionate.

SC Industrie Mică SA Drăgăşani era administrată de Dumitru Ungureanu, persoana care deţinea aceiaşi funcţie la alte trei societăţi aparţinând lui Minea. În urma contractului de schimb, fabrica de mobilă din Drăgăşani a fost vândută cu 6,6 miliarde lei vechi, în timp ce complexul Alutus a fost cedat cu doar 72,2 milioane lei vechi, sumă extrem de mică ţinând cont că doar valoarea terenului era de 588 milioane lei vechi.

După vânzarea activelor de la Drăgăşani, Minea nu a plătit nici un fel de taxe

Din luna mai 2003, SC Alutus SA şi-a schimbat denumirea în SC Batroscom SA, precum şi sediul social din Râmnicu Vâlcea în Drăgăşani. Ulterior, la sfârşitul anului 2003, complexul hotelier Alutus a intrat în posesia SC Gemeni SA, societate administrată de aceleaşi persoane care erau prezente în consiliile de administraţie ale SC Alutus SA şi Industrie Mică SA Drăgăşani. Tot în proprietatea SC Gemeni SA, a mai intrat un teren de aproape 3 ha situat într-o zonă cu mare potenţial turistic (Obârşia Lotrului), pe care Nicolae Minea l-a scos din patrimoniul SC Alutus SA la o valoare de zece ori mai mică decât cea reală.

Prin înstrăinarea activelor la preţuri subevaluate, incluzând şi achiziţia şi revânzarea fabricii de mobilă din Drăgăşani, SC Alutus SA a acumulat în 2004 datorii totale către bugetul de stat în suma de 14 miliarde lei vechi, iar către bugetul contribuţiilor sociale de 10,8 miliarde lei vechi. Datoriile provin din neplata taxei pe valoare adăugată rezultată în urma înstrăinării activelor, contribuţiei pentru turism, impozitului pe veniturile din salarii şi contribuţiilor asigurărilor sociale.

Leave a Response