|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Dem Rădulescu, recompensat post-mortem cu titlul de cetăţean de onoare al Râmnicului 

• Şedinţă ordinară a Consiliului Local

Dem Rădulescu, recompensat post-mortem cu titlul de cetăţean de onoare al Râmnicului

Joi, 28 octombrie, este programată să aibă loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, şedinţă care va avea pe ordinea de zi 20 de rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse”. Astfel, se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: aprobare PUD Ostroveni Sud „Amplasare hotel şi staţie pompare ape uzate – strada Ostroveni, nr. 135”, investitor Mitrache Alina; avizare PUD „Centru de consultanţă, expunere, instalare a echipamentelor de producere a energiei verzi, strada Ştirbei Vodă, nr. 33”, investitor SC Uncle Sam Service SRL;

trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării acesteia; modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2010, privind realizarea reţelelor de comunicaţii prin cablu; completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/2010, privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii elec tronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului Rm. Vâlcea; acceptarea donaţiei unei suprafeţe de teren de 13.098 mp;

achiziţionarea unor terenuri în vederea realizarea obiectivului de investiţii „Sens giratoriu Complex Comercial Kaufland”; achiziţionarea unor autobuze pentru transportul public de călători; aprobarea contului de execuţie al Direcţiei Administrării Pieţelor şi Târgurilor Rm. Vâlcea, instituţie finanţată integral din venituri proprii pe anul 2010; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe surse de finanţare; rectificarea listei de investiţii obligatorii finanţate din Fondul IID; aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe cuprinse în programul pentru anul 2010;

aprobarea documentaţiei de delegare a gestiunii serviciului public de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice în municipiul Râmnicu Vâlcea; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului rezidenţial pentru persoane de vârsta a III-a; modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Social de Urgenţă „Ioana”; completarea comisiei sociale de analiză a solicitărilor pentru atribuirea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii;

modificarea organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Administrării Domeniului Public; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrării Domeniului Public; conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului, post-mortem, domnului Dem Rădulescu.

Leave a Response