|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Primăria Drăgăşani va construi un Centru multifuncţional de asistenţă socială 

• În parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea,

Primăria Drăgăşani va construi un Centru multifuncţional de asistenţă socială

Luna trecută, Consiliul Local al municipiului Drăgăşani şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea au semnat un acord de parteneriat în vederea promovării şi implementării proiectului „Centru Multifuncţional de Asistenţă Socială în Municipiul Drăgăşani”. Proiectul, cu o valoare totală de circa 35 miliarde lei vechi, inclusiv TVA, urmăreşte valorificarea unei clădiri dezafectate din municipiul Drăgăşani şi transformarea sa într-un centru de servicii sociale comunitare destinate copiilor aflaţi în situaţii de risc şi familiilor acestora.

Prin lucrările propuse se urmăreşte înfiinţarea Centrului Multifuncţional de Asistenţă Socială în Municipiul Drăgăşani care are următoarele obiective propuse: creşterea capacităţii instituţionale în sensul asigurării unor servicii eficiente, adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile; creşterea numărului beneficiarilor de servicii sociale din municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea; prevenirea situaţiilor generatoare de marginalizare şi excluziune socială, pentru persoanele cu probleme sociale.

Centrul de zi pentru copii va dispune de: o sală pentru activităţi educative, o sală de joc, bibliotecă, sală de internet, sală pentru servirea mesei, oficiu veselă, un birou pentru personal, vestiare pentru copii, grupuri sanitare separate pentru beneficiari şi personal. Centrul de consiliere si sprijin pentru părinţi şi copii va dispune de: spaţiu de primire, un birou de consiliere, un birou pentru echipă pluridisciplinară, o sală multifuncţională, două grupuri sanitare separate pentru beneficiari şi personal.

În cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea sau dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, Consiliul Local al municipiului Drăgăşani depune spre finanţare proiectul „Centru Multifuncţional de Asistenţă Socială în Municipiul Drăgăşani”.
Programul Operaţional Regional, prin Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” vizează crearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.

În cadrul Axei prioritare 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. „Reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” obiectivul specific îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. (P.C.)

Leave a Response