|luni, noiembrie 29, 2021
  • Follow Us!

Părintele Gheorghe Petre Govora a primit titlul de Cetăţean de onoare al judeţului Vâlcea 

• Premieră

Părintele Gheorghe Petre Govora a primit titlul de Cetăţean de onoare al judeţului Vâlcea

Miercuri, 30 iunie, cu unanimitate de voturi, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare al judeţului Vâlcea părintelui cercetător istoric Gheorghe Petre – Govora. Prin memoriul primit de la Arhiepiscopia Râmnicului şi înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 6130 din 14 iunie 2010, s-a supus atenţiei propunerile Arhiepiscopiei Râmnicului, ale altor instituţii şi ONG-uri din judeţ, precum şi ale unor personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale vâlcene, privind analizarea posibilităţii de acordare a Titlului de Cetăţean de onoare al judeţului Vâlcea părintelui cercetător istoric Gheorghe Petre – Govora, din oraşul Băile Govora.

În conformitate cu Statutul judeţului Vâlcea, adoptat prin Hotărârea nr. 105 din 24 septembrie 2003 a Consiliului Judeţean Vâlcea, distincţia de cetăţean de onoare al judeţului Vâlcea „se conferă persoanelor fizice române şi străine, cu merite deosebite, pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor personalităţi reprezentative pentru judeţul Vâlcea”.

Părintele Gheorghe Petre – Govora s-a născut la 23 aprilie 1910, în comuna Orleşti, judeţul Vâlcea, localitate în care a făcut şcoala primară. A urmat Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, după care a slujit vreme de peste 60 de ani ca preot-paroh la Biserica „Sfântul Nicolae” din Govora-sat.

Are două licenţe: în teologie şi în istorie (arheologie). În memoriul primit de la Arhiepiscopie se arată motivele pentru care părintele Gheorghe Petre – Govora, care a fost recent aniversat cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani, este îndreptăţit să fie distins cu titlul de Cetăţean de onoare ai judeţului Vâlcea. Astfel, părintele Gheorghe Petre-Govora, a avut o bogată şi rodnică activitate de slujire cu credinţă şi evlavie în altarul ortodoxiei române, vreme de peste 60 de ani, când a propovăduit cuvântul Domnului întru păstrarea curăţiei sufleteşti a omului şi a promovat stăruitor în rândul enoriaşilor spiritul tămăduitor al ortodoxiei noastre, dar şi credinţa ancestrală care a făcut indestructibilă unitatea de neam şi ţară. Pentru activitatea de excepţie în slujba altarului ortodoxiei, Patriarhia Română i-a conferit, în anul 1974, „Crucea Patriarhală” – cea mai înaltă distincţie a bisericii române.

Pe lângă această prodigioasă activitate clericală, Părintele Gheorghe Petre – Govora a desfăşurat şi o muncă asiduă pe tărâmul cercetării ştiinţifice, în istorie şi arheologie, pe cont propriu, neinstituţionalizat, din pură pasiune, unde a activat neobosit până către vârsta de 90 de ani. Drept recunoaştere a meritelor sale deosebite în cercetarea arheologică din zona lor de competenţă, consiliile locale ale oraşelor Băile Govora şi Ocnele Mari, precum şi cel al comunei Mihăeşti, i-au acordat părintelui Gheorghe Petre – Govora înalta distincţie de Cetăţean de onoare al localităţilor amintite. (P.C.)

Leave a Response