|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Comportament fiscal bun în rândul operatorilor economici vâlceni 

Comportament fiscal bun în rândul operatorilor economici vâlceni

În condiţiile mai puţin favorabile din acest an, contribuabilii administraţi de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea au achitat prin plată voluntară, peste 82% din obligaţiile declarate. Astfel, prin acest comportament şi prin măsurile iniţiate şi aplicate de conducerea instituţiei, Vâlcea se situează în rândul judeţelor care au realizat integral programul de încasări venituri bugetare repartizat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

„În acest an, în judeţul Vâlcea, programul de încasări bugetare, cumulat la 30 aprilie 2010, a fost realizat în proporţie de 111,9%.

Această realizare este rezultatul şi al comportamentului fiscal corect al contribuabililor vâlceni în parteneriatul Fisc – contribuabil, comportament pe care îl apreciem ca fiind unul corespunzător aşteptărilor instituţiei noastre. 

La rândul nostru, am înţeles să aplicăm un tratament fiscal adecvat contribuabililor care întâmpină dificultăţi în achitarea obligaţiilor fiscale acordând, la solicitare, facilităţile fiscale stabilite prin Legea nr. 363/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare. DGFP Vâlcea va acţiona, în continuare, pentru aplicarea fermă a prevederilor Codului de Procedură Fiscală în vederea creşterii gradului de colectare a creanţelor bugetului de stat şi bugetelor asigurărilor sociale, sporirea calităţii serviciilor către contribuabili, creşterea eficienţei activităţii de inspecţie fiscală, atât în combaterea evaziunii, cât şi în prevenirea acesteia” – a declarat Gheorghe Gogîrnoiu, directorul coordonator al DGFP Vâlcea.

Leave a Response