|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

Curtea de Conturi a descoperit nereguli pe bandă rulantă săvârşite de primarul Emilian Iusuf 

• În urma unui control la Primăria comunei Drăgoeşti,

Curtea de Conturi a descoperit nereguli pe bandă rulantă săvârşite de primarul Emilian Iusuf

Mai mulţi locuitori ai comunei Drăgoeşti au sesizat luna trecută Curtea de Conturi şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la unele încălcări ale legii săvârşite de primarul comunei Drăgoeşti, Emilian Iusuf. Iată că, în urma acestor solicitări, în data de 20 aprilie 2010, Vasile Dumitraş, directorul Camerei de Conturi Vâlcea, a trimis următorul răspuns: „La sesizarea dvs înregistrata la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la numărul 850.120/29.03.2010 şi la Camera de Conturi Valcea la numărul 9/428/06.04.2010, prin care semnalaţi posibile nerespectări ale reglementarilor legale cu caracter economic, financiar şi contabil de către Iusuf Emilian, primarul comunei Drăgoeşti, judeţul Vâlcea, vă comunicăm următoarele: la Primăria comunei Drăgoeşti s-au constatat abateri de la legalitate şi regularitate consemnate în Procesul Verbal de Constatare nr. 212/22.01.2010, încheiat în urma acţiunii de control tematic, cu privire la nereguli financiar-contabile şi gestionarea necorespunzătoare a patrimoniului, acţiune prevăzută cu prioritate în programul de activitate a Curţii de Conturi pe anul 2010, ca urmare a numeroaselor sesizări făcute de către dumneavoastră.

Cele mai multe nereguli au fost la achiziţionarea unui buldoexcavator

S-au constatat următoarele nereguli pentru care s-a transmis Decizia nr. 1/28.01.2010 în vederea intrării în legalitate şi recuperarea prejudiciilor estimate prin actul de control: consiliul local al comunei Drăgoeşti a adoptat Hotărârea nr. 2 din 2005, prin care s-a aprobat utilizarea sumei de 400 milioane lei vechi din fondul de rulment pentru achiziţionarea unui buldoexcavator.

Din verificarea dosarului achiziţiei publice, auditorii publici externi au constatat abateri de la prevederile legale ce reglementează această activitate; nerespectarea prevedrior legale privind întocmirea documentelor justificative pentru recepţia combustibilului în magazie şi darea acestuia în consum; s-au estimat prejudicii la contractele de execuţie a lucrărilor pentru Şcoala cu clase I-VIII Drăgoeşti, Şcoala cu clasele I-IV Buciumeni, la contractul de execuţie «Gard faţadă – latura de vest pentru Şcoala cu clase I-VIII Drăgoeşti»;

nerespectarea prevederilor legale privind normativele de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; nereguli în executarea cheltuielilor de deplasare decontate de către personalul primăriei comunei Drăgoeşti; nereguli în ceea ce priveşte activitatea buldoexcavatorului din dotarea primăriei; nerespectarea clauzelor contractului de închiriere a buldoexcavatorului încheiat cu SC Concefa SA Sibiu; nereguli în ceea ce priveşte întocmirea foilor de parcurs ale buldoexcavatorului.

Dat fiind faptul că, în prezent, constatările noastre sunt în curs de valorificare, o parte dintre acestea fiind însuşite de unitatea administrativ-teritorială, iar o parte fiind contestate, până la pronunţarea unei soluţii definitive în această cauză, ne exprimăm regretul că nu vă putem furniza niciun alt fel de amănunt în legătură cu acest control, aşa cum prevăd dispoziţiile noastre interne de lucru. Celelalte aspecte semnalate în sesizarea dumneavoastră către ANAF – Corpul de control, sunt reţinute de către noi şi vor fi avute în vedere la următoarele acţiuni de control ce se vor efectua la Primaria comunei Drăgoeşti.

Vă mai sugerăm ca în cazul în care sunteţi în posesia unor informaţii care conduc la concluzia că la Primăria comunei Drăgoeşti se produc fapte cu incidenţă penală, să vă adresaţi organelor de cercetare penală iar, în eventualitatea că, în calitate de locuitori ai acestei comune, vă simţiţi lezat într-un interes legitim, să vă adresaţi instanţei de judecată competente, singura instituţie abilitate de lege să se pronunţe în astfel de litigii”. (N.T.)

Leave a Response