|luni, ianuarie 18, 2021
  • Follow Us!

UNIVERS mai trăieşte azi doar din închirierea spaţiilor 

• Ce soartă ar fi avut Hala Centrală dacă rămânea în proprietatea firmei?

UNIVERS mai trăieşte azi doar din închirierea spaţiilor

Chiar în timp ce poartă un război cu Primăria Râmnicului asupra clădirii Halei Centrale, conducerea firmei UNIVERS dezvăluie că societatea a fost restructurată în sensul că activitatea proprie de comercializare a mărfurilor a fost înlocuită în totalitate cu activitatea de închiriere a spaţiilor. Directorul general Mihai Buzatu recunoaşte că, în ciuda unui profit de 1 milion lei obţinut în primele şase luni din acest an, rezultatul din exploatare este inferior celui din anul precedent întrucât anul trecut au fost vândute active din care s-au obţinut venituri în sumă de 430.000 lei.

În urmă cu o lună, acţionarii de la UNIVERS au aprobat repartizarea profitului net aferent anului 2007. Astfel, s-a fixat un dividend brut pe pe acţiune la valoarea de 1,2 lei/acţiune. Veniturile totale în 2007 au fost de 7,53 milioane lei, iar cheltuielile de 5,22 milioane lei, rezultând un profit uriaş – de 2,3 milioane lei. Profitul este dublu faţă de cel înregistrat de UNIVERS în primele nouă luni din cursul anului 2006.

Spre exemplu, acţionarul majoritar al societăţii a decis repartizarea a peste 90% din profitul net aferent anului 2006 pentru dividende. Este o cotă uriaşă, având în vedere că multe din societăţile comerciale pe acţiuni îşi repartizează cea mai mare parte a unui eventual profit pentru dezvoltare, rezerve legale sau pentru acoperirea pierderilor din anii trecuţi. Drept recompensă, acţionarii de la UNIVERS au aprobat acordarea unei indemnizaţii nete de 1.000 lei fiecărui membru al consiliului de administraţie, şi 600 lei pentru membrii comisiei de cenzori.

Luna trecută, acţionarii UNIVERS au împuternicit consiliul de administraţie să stabilească atât societăţile prin care se vor vinde acţiunile achiziţionate pe piaţă cât şi momentul oportun de vânzare. De asemenea, la propunerea preşedintele CA, Camelia Voiculescu, acţionarii au aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al UNIVERS pentru anul 2008. Mult timp, în conducerea executivă a societăţii nu s-au produs cutremure majore, probabil şi datorită faptului că întreprinderea a înregistrat an de an rezultate financiare bune şi chiar foarte bune.

Însă, problemele mari au început să apară de vreo doi ani, de când UNIVERS a început să vândă unele magazine şi unităţi alimentare din judeţul Vâlcea. Capitalul social al societăţii de 2 milioane lei divizat în 800.000 de acţiuni (la valoare nominală de 2,5 lei) nu a fost modificat ca mărime faţă de anul precedent. În cursul anului trecut, UNIVERS a vândut următoarele active: spaţiu comercial Ocniţa; spaţiu comercial Depozit Ştirbei Vodă, spaţiu comercial Complex Hermes, agregate frigorifice, mobilier, cântare electronice, instalaţii de frig aflate în unităţile închiriate sau dezafectate la eliberarea acestora când au fost date cu chirie.

Leave a Response