|marți, ianuarie 26, 2021
  • Follow Us!

Bere Alutus – Bere Alutus – Faliment 

Bere Alutus – Bere Alutus – Faliment

• Tribunalul Vâlcea a aprobat procedura falimentului la o întreprindere de renume din Vâlcea, înfiinţată în urmă cu 16 ani
• În octombrie va avea loc prima şedinţă a adunării creditorilor BERE ALUTUS
• patrimoniul fabricii de milioane de euro va fi împărţit între patru creditori, printre care şi Finanţele Publice Vâlcea şi Primăria Râmnicului

 Judecătorii Tribunalului Vâlcea au fost de acord, zilele trecute, cu cererea de declanşare a falimentului la societatea BERE ALUTUS, la cererea a patru creditori: Primăria Râmnicului, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, Rosal Grup Sucursala Vâlcea şi Professional Values. Tribunalul Vâlcea a admis în Dosarul 669/90/2008 cererile celor patru creditori şi a dispus deschiderea procedurii insolvenţei la societatea condusă de directorul Nicu Spiridon. Se ştie că tot Tribunalul Vâlcea a pronunţat în urmă cu patru luni încă o soluţie favorabilă Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea în procesul cu BERE ALUTUS.

În Dosarul 122/90/2008, instanţa de judecată din Vâlcea a decis să admită recursul solicitat de DGFP Vâlcea, împotriva BERE ALUTUS. De asemenea, Tribunalul Vâlcea a casat încheierea şi a trimis cauza spre rejudecarea cererii de suspendare a executării aceleiaşi instanţe. Tot Tribunalul Vâlcea a decis în luna iunie a acestui an numirea ca administrator judiciar a firmei Nick SPRL Craiova.

În cadrul sentinţei s-au mai stabilit următoarele: până la data de 1 septembrie se pot înregistra creanţele, până la data de 6 octombrie se va realiza tabelul preliminar, iar până la 3 noiemrie se vor soluţiona contestaţiile şi va fi elaborat tabelul definitiv. Prima şedinţă a adunării creditorilor BERE ALUTUS este programată să se desfăşoare în data de 13 octombrie 2008.

După câteva zile după ce a aflat că Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea intenţionează să vândă aproape toate activele ale societăţii BERE ALUTUS, directorul Nicolae Spiridon a dat în judecată Fiscul, contestând dreptul acestei instituţii de a-i executa fabrica în contul unor datorii către stat. În urmă cu doar patru luni, directorul Nicu Spiridon era pe punctul să-şi piardă de tot BERE ALUTUS.

Însă, acesta a reuşit să-şi salveze de la executarea silită începută de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea următoarele bunuri: „Fabrica de Bere Alutus” cu o capacitate de producţie de 150.000 hectolitri; terenuri în suprafaţă de totală de 23.000 mp ocupate de construcţii; clădiri în suprafaţă totală de circa 6.000 mp (care adăpostesc următoarele: sediu administrativ, cantina, corp fermentare, centrala frigorifică, depozit sticle, îmbuteliere, depozit ambalaje, centrala termică, bazin apă potabilă, fermentator, remiza PSI, instalaţie cioburi etc.); bunuri mobile utilaje, instalaţii şi echipament tehnologic care fac parte integrantă din fluxul de producţie.

Preţul de pornire al licitaţiei pentru întreg ansamblul de bunuri mobile si imobile (Fabrica de bere „Alutus”) era stabilit de Fisc la suma de 14,4 milioane lei. Însă, la licitaţia din 10 martie, DGFP Vâlcea a vândut următoarele bunuri mobile şi bunuri imobile sechestrate, ce aparţin debitoarei SC Bere Alutus SA, în dosarul de executare nr. 24: clădire în suprafaţă de 105 mp – Berăria Ostroveni (preţul de pornire a licitaţiei a fost de 100.000 lei); teren intravilan în suprafaţă de 1.000 mp, situat în localitatea Râmnicu Vâlcea, strada Cetăţuie (preţ de 250.000 lei).

În plus, Finanţele Publice Vâlcea au mai vândut la licitaţie 17 autoturisme, autoutilitare sau autospecializate aparţinând BERE ALUTUS. În luna martie 2008, BERE ALUTUS avea obligaţii fiscale de circa 10 milioane lei, din care 9,67 milioane lei creanţe restante, acumulate în ultimii cinci ani. Pe parcursul anului 2007 şi până la 12 martie 2008, întreprinderea a efectuat plăţi voluntare de 800.000 lei şi, ca urmare aplicării măsurilor de executare silită, 200.000 lei, sume care reprezintă doar 9% din volumul celor datorate.

Ca urmare a neplăţii obligaţiilor fiscale, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii (AFPCM), în a cărei evidenţă fiscală se află SC Bere Alutus SA, a întreprins măsurile de executare silită constând în: emiterea de somaţii, titluri executorii, poprirea disponibilităţilor din conturile bancare, terţ poprit, sechestre pentru bunuri urmăribile mobile şi imobile, organizarea de licitaţii publice.

În legătură cu licitaţiile organizate în 10, respectiv, în 11 martie 2008, directorul Nicu Spiridon a fost înştiinţat de DGFP Vâlcea în legătură cu desfăşurarea acestora prin Adresa nr. 11.871/28 februarie 2008 emisă de AFPCM. În deschiderea şedinţei de licitaţie din 10 martie, administratorul BERE ALUTUS s-a prezentat fără delegaţie, doar cu o adresă prin care solicita suspendarea licitaţiei, motivând că s-ar fi dispus suspendarea executării silite a bunurilor cuprinse în Dosarul de executare nr. 24/2007, fără însă a fi prezentată hotărârea instanţei în acest sens.

Analizând cererea formulată, comisia de licitaţie a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, întrucât administratorul debitoarei nu a depus şi un Certificat de grefă din care să rezulte că instanţa a dispus suspendarea executării silite. În aceste condiţii, executorii fiscali au aplicat prevederile legale în materie, în sensul ţinerii licitaţiei publice, fapt consemnat în procesul-verbal de licitaţie prin care au fost adjudecate bunuri mobile şi imobile. Ulterior finalizării licitaţiei, reprezentanţii debitoarei au depus la registratura DGFP Vâlcea, tardiv, certificatul de grefă, prin care s-a dispus suspendarea executării silite începută în Dosarul de executare nr. 24/2007.

Leave a Response