|luni, august 8, 2022
  • Follow Us!

Modificări în utilizarea apararatelor de marcat electronice fiscale 

Modificări în utilizarea apararatelor de marcat electronice fiscale

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, începând cu 3 setpembrie 2007, au intrat în vigoare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603/31.08.2007.
Potrivit noilor prevederi, nu mai au obligaţia utilizării apararatelor de marcat electronice fiscale:
– serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate;
– activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
– activităţile desfăşurate de unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă.
Au obligaţia utilizării apararatelor de marcat electronice fiscale următoarele activităţi:
– vânzarea bunurilor de folosinţă îndelungată, definite potrivit legii;
– vânzările de bunuri şi prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar şi/sau substitute de numerar;
– vânzările de bunuri şi prestările de servicii care nu se încasează integral în momentul livrării bunului sau prestării serviciului.
– activităţile economice desfăşurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii.
Alte modificări
Este obligatorie înregistrarea banilor personali de angajaţi şi/sau de administratorul unităţii într-un registru special întocmit în acest sens şi să introducă, la începutul fiecărei zile, în aparatele de marcat electronice fiscale soldul iniţial reprezentînd monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului.
Nu mai este obligatorie predarea raportului memoriei fiscale la organul fiscal teritorial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare de către agenţii economici care sunt dotaţi cu case de marcat .
Obligaţia agenţilor economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia naştere de la data începerii activităţilor comerciale desfăşurate în fiecare locaţie.

Proiect legislativ pentru formularul de declarare a obligaţiilor de plată în cont unic
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) la adresa http://anaf.mfinante.ro, categoria „Legislaţie”, subcategoria “Transparenţă decizională”, a fost publicat proiectul de Ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor pentru modificarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 80/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a”.
Prevederile proiectului sunt necesare pentru reglementarea procedurilor de declarare a obligaţiilor de plată în cont unic. Astfel, plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii pot utiliza contul unic pentru plata obligaţiilor la bugetul de stat sau la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în situaţia în care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
– nu înregistrează obligaţii fiscale neachitate la data efectuării plăţii în contul unic;
– depun formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat” în termenul legal;
– efectuează plata integrală şi în termen a obligaţiilor datorate la bugetul de stat sau la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, declarate prin formularul 100.
* De asemenea, proiectul poate fi consultat şi la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii pot fi transmise în scris la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu menţiunea “Conf. Legii nr. 52/2003”, la următoarele adrese:
– prin scrisori, la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, Cod poştal 050741, Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media;
– electronic, la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.gv.ro;
– prin fax, la numărul: 021-319.98.57.

 

 

Noutăţi fiscale: 20 de lei pentru cazier fiscal, valabil 30 de zile!

 

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, de la 3 septembrie 2007, eliberarea certificatelor de cazier fiscal se face pe loc, în prezenţa contribuabilului sau a reprezentantului acestuia, nemaiexistând două regimuri de eliberare – regimul de urgenţă sau normal.
Taxa percepută pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal este de 20 lei pentru fiecare persoană fizică sau juridică.
Atenţie! Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi se foloseşte numai în scopul pentru care a fost eliberat!
* Baza legală: Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603/31 august 2007.

 

 

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente trebuie să facă plăţile anticipate în contul veniturilor realizate în trimestrul trei până pe 15 septembrie

 

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare şi a celor din activităţi agricole, trebuie să facă plăţile anticipate în contul veniturilor realizate în trimestrul trei până pe 15 septembrie, potrivit Calendarului obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit pe 2007.
Conform Codului Fiscal, veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, din profesii libere şi din drepturi de proprietate intelectuală. Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii.
Sunt deductibile (limitat) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul, cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată, suma cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării si detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice, cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual, pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie, cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii, contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 de euro anual/persoană, prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 200 de euro anual/persoană.

Leave a Response