|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Spitalul de Pneumoftiziologie din Mihăeşti aproape de FALIMENT 

s560x316_hol_spital_21410200

 

La şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea, de luna trecută, s-a prezentat o informare privind activitatea desfăşurată de Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihaesti, în anul 2014 şi în trimestrul I din acest an. La data de 31 decembrie 2014 Spitalul de Pneumoftizilogie Mihaesti deţine în patrimoniu stocuri în valoare de 557.363 lei, înregistrate la cost de achiziţie, cele cumpărate cu titlu oneros şi al preţului pieţei, cele primite cu tilu de sponsorizare sau donaţie, conform reglementărilor contabile în materie. În analitic, stocurile se compun în proporţie considerabilă din următoarele: medicamente; materiale sanitare; reactivi; alimente; obiecte de inventar; materiale de laborator; materiale consumabile. La data de 31 decembrie 2014, unitatea patrimoniala Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti inregistreaza creanţe curente in suma de 632.782 lei, reprezentând creanţele de incasat de la Casa Judeteana de Asigurări Sociale Valcea, reprezentând factura de servicii medicale a lunii decembrie 2014, emisa conform contractului incheiat cu aceasta si act adiţional, in suma de 603.511 lei si concedii medicale in suma de 29.271 lei. La data raportării, Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti deţinea in patrimoniu disponibilităţi totale in suma de 299.050 lei, compusă din: 232.716 lei – conturi de trezorerie, reprezentând venituri proprii si alte valori; 28022 lei garanţii ale gestionarilor, depuse la unitati bancare, respectiv CEC Sucursala Valcea; 38.312 lei – reprezentind garanţii de buna execuţie. La finele anului trecut, Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti inregistreaza datorii curente in suma totala de 733.586 lei, compuse in structura din: furnizori si creditori – 276.989 lei; datorii către bugete – 189.821 lei, reprezentând datorii fiscale aferente drepturilor salariale, respectiv, impozit pe veniturile din salarii si fond pentru protectia persoanelor cu handicap; drepturi salariale nete si contributii la bugetul asigurărilor sociale,a sigurarilor sociale de sanatate si şomaj 266.106 lei; burse rezidenţi 670 lei. Rezultatul patrimonial al perioadei de raportare, sold creditor, este de 103.122 lei. Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihaeşti a realizat in trimestrul I 2015 servicii medicale peste valoarea de contract in suma de 446.604 lei, din cauza numărului mare de pacienţi cu afecţiuni grave si care au necesitat investigaţii medicale si tratament asigurat in regim de spitalizare continua, ceea ce a dus la creşterea cheltuielilor. Din acest motiv, unitatea sanitara a înregistrat un deficit de circa 200.000 lei. În cursul trimestrului I 2015, s-au înlocuit piese uzate la aparatul Roentgen Duodiagnost si Videobronhoscop in valoare totala de 55.775 lei. Exista in dotare active fixe corporale amortizate integral care au însuşiri comune materialelor de inventar şi care se vor trece în categoria acestora, în valoare de 30.270 lei.

Leave a Response