|joi, martie 21, 2019
  • Follow Us!

CAS Vâlcea poate acorda unele facilităţi fiscale pentru obligaţiile de plată 

CAS Vâlcea poate acorda unele facilităţi fiscale pentru obligaţiile de plată

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Vâlcea informează cu privire la apariţia Ordinului CNAS nr. 894/2011 prin care se instituie în sarcina caselor de asigurări posibilitatea acordării unor facilităţi fiscale pentru obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011, după cum urmează: anularea penalitatilor de intarziere precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale, daca obligatiile de plata principale si dobanzile aferente acestora, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011; reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012.

În conformitate cu dispozitiile art. 5, alin. 1 din actul normativ mentionat in vederea acordarii acestor facilitati, contribuabilii pot depune o cerere la sediul CAS Valcea din str. G-ral Magheru, nr. 27, Rm. Valcea prin care vor solicita o situatie a obligatilor de plata exigibile care urmeaza a fi stinse in scopul indeplinirii conditiei prevazute la art. 2, alin. 1 din Ordinul CNAS 894/2011, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii. Toate facilitatile precizate mai sus sunt prezentate in Ordinul nr. 894/2011 emis de CNAS si publicat in MO 787/7 noiembrie 2011, iar pentru obtinerea lor trebuie respectate toate conditiile prevazute de Ordinul mai sus menţionat.

Leave a Response