|joi, iunie 21, 2018
  • Follow Us!

Oamenii care au semnat pentru dizolvarea Consiliului Local vroiau… cadouri de Crăciun 

• Precizări ale Prefecturii Vâlcea privind „cazul Ghioroiu”:

Oamenii care au semnat pentru dizolvarea Consiliului Local vroiau… cadouri de Crăciun

În vederea clarificării tuturor aspectelor legate de „cazul Ghioroiu” şi corecta informare a cititorilor, prefectul judeţului Vâlcea, Petre Ungureanu, a făcut următoarele precizări: „Mai mulţi cetăţeni din comuna Ghioroiu au depus la Instituţia Prefectului-Judeţul Vâlcea, în data de 28.09.2009, o cerere prin care solicitau dizolvarea Consiliului Local Ghioroiu pe motiv că sunt nemulţumiţi de activitatea desfăşurată de acesta. De asemenea, se solicita demiterea primarului comunei prin referendum, potrivit dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

Ca urmare, prin ordin de prefect s-a constituit un colectiv de control, care, în perioada lunii octombrie 2009 a efectuat verificarea legalităţii cererii formulate de cetăţenii din comuna Ghioroiu. Conform prevederilor art. 55 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, cererea cetăţenilor cu drept de vot , prin care se solicită organizarea referendumului de dizolvare a consiliului local este legală dacă este formulată de cel puţin 25% din cetăţenii cu drept de vot înscrişi în listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale respective.

Pe parcursul verificărilor, un număr de 32 de cetăţeni care au semnat listele au depus declaraţii din care rezultă că nu au ştiut despre iniţiativa de dizolvare a consiliului local şi de demitere a primarului. Totodată, la instituţia prefectului a fost depus un tabel, înregistrat cu nr. 20321 din 12.11.2009, conţinând 70 de declaraţii ale cetăţenilor care au semnat în listele de susţinere, care arată că aceştia au semnat listele pentru alte motive decât cele ce privesc dizolvarea consiliului local şi demiterea primarului (introducerea reţelei de apă în localitate, cadouri şi ajutoare de Crăciun şi de Anul Nou, introducere gaze în localitate, ajutoare de caldură, etc.).

Astfel, procentul de susţinere a referendumului de dizolvare a consiliului local este de 24%, situaţie în care cererea formulată de cetăţenii din comuna Ghioroiu nu întruneşte condiţiile prevăzute de lege. În cazul primarului, cererea se încadrează în prevederile legii dacă este formulată de 25% dintre cetăţenii cu drept de vot din fiecare sat component. Sub acest aspect, cererea cetăţenilor din Ghioroiu nu este legală, întrucât procentul de 25% nu s-a înregistrat pe fiecare sat component al comunei.

Este important de precizat că, în situaţia iniţierii unei proceduri de dizolvare a consiliului local şi de demitere a primarului, prefectul nu se rezumă la verificarea cererii cetăţenilor cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială doar cu privire la întrunirea condiţiilor procentuale prevăzute de lege. Astfel, în cazul primarului, se verifică dacă acesta nesocoteşte interesele generale ale colectivităţii locale sau nu îşi exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

Pentru consiliul local, se verifică activitatea desfăşurată de către această autoritate cu privire la desfăşurarea şedinţelor de lucru pe parcursul derulării mandatului, modul de deliberare şi legalitatea hotărârilor adoptate. Mai mult decât atât, prefectul ţine cont şi de cheltuielile din bani publici pe care le presupune organizarea unor alegeri anticipate şi nu în ultimul rând de voinţa membrilor comunităţii locale, exprimată deja la vot, cu ocazia procesului electoral.

Pentru ca aceştia să se răzgândească în timpul derulării mandatului celor pe care i-au ales, trebuie să existe motive bine întemeiate şi constatarea nerespectării cadrului legal în exercitarea mandatului celor desemnaţi la urne. Verificările odată încheiate, urmează ca în câteva zile, iniţiatorilor cererii de dizolvare a Consiliului Local Ghioroiu şi de demitere prin referendum a primarului comunei să li se comunice respingerea solicitării lor ca fiind lipsită de baze legale”.

Leave a Response