|vineri, noiembrie 16, 2018
  • Follow Us!

Schimbări operate de acţionarii polonezi în conducerea USG 

Schimbări operate de acţionarii polonezi în conducerea USG

Prin Hotărârea numărul 5 din 3 iunie 2008, acţionarii de la întreprinderea Uzinele Sodice Govora SA au aprobat numirea lui Osuchowschi Artur Janusz, în funcţia de administrator al societăţii. Însă, anterior acestei decizii, acţionarii polonezi de la Uzinele Sodice Govora l-au revocat din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie pe Rafal Maciej Pasieka, primul preşedinte al CA după ce compania Ciech a cumpărat Uzinele Sodice Govora în toamna anului 2006. Deocamdată, funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie este deţinută de Kazimierz Przelomski.

În urmă cu două săptămâni, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a anunţat public că organizează selecţie de oferte pentru vânzarea prin metoda „vânzare specială la ordin” a acţiunilor emise de societatea Uzinele Sodice Govora. Autoritatea statului intenţionează să vândă peste 0,68% din acţiunile întreprinderii. În prezent, compania Ciech SA deţine 92,9% din acţiunile fabricii, în timp ce societatea CET Govora deţine 5,47% din capitalul social al USG. Tot AVAS mai precizează că, având în vedere dispoziţiile OUG nr. 51/1998, acţionarii, administratorii şi directorii de la Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA nu pot participa la procedura de vânzare a acţiunilor deţinute de AVAS şi nu pot încheia un contract valabil cu AVAS pentru cumpărarea acestor acţiuni.

La licitaţia de selecţie vor fi admise numai Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare care au un capital iniţial corespunzător prevederilor legale în vigoare. Tot AVAS mai anunţă că selecţia intermediarului se va realiza conform prevederilor din caietul de sarcini al licitaţiei, iar vânzarea celor 0,68% din acţiunile Uzinele Sodice Govora se estimează că va avea loc în cursul acestei luni. Anul trecut, acţionarii de la USG au aprobat reducerea capitalului social al întreprinderii, de la valoarea de 105 milioane lei, la valoarea de numai 10,5 milioane lei datorită diminuării activului net la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. Însă, înainte ca să se producă diminuarea capitalului social de zece ori, s-a realizat o majorare de capital social la Uzinele Sodice Govora, prin conversia unor datorii către CET Govora în acţiuni la USG.

Leave a Response