|vineri, octombrie 30, 2020
  • Follow Us!

Trista amnezie a celor care au bulversat învăţământul 

Cine zice, ăla e!

Trista amnezie a celor care au bulversat învăţământul

În ultima vreme, o serie de iluştri necunoscuţi din zona politică a PDL se înghesuie prin studiourile de televiziune, clamând cu iscusita lor vehemenţă că Guvernul USL ar fi hotărât să distrugă structura corpului didactic prin scoaterea din învăţământ a edu├Ñcatoarelor şi învăţătorilor care nu şi-au completat până acum studiile universitare. Adică, mai pe şleau, se urmăreşte ca miile de cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar care au ca pregătire doar liceele pedagogice, colegiile universitare de institutori sau alte şcoli echivalente, să fie, cică, aruncate în stradă.
Criticile corifeilor pedelişti se focusează pe Ordonanţa de Urgenţă nr.92/2012 care, vezi, Doamne!, ar statua decizia scoaterii din învăţământ a dascălilor care nu au studii universitare.
Realitatea este, însă, cu totul alta, iar cine vrea să cunoască adevărul este suficient să stăruiască puţin asupra Legii nr.1/2011 privind educaţia, pe care fostul ministru Daniel Funeriu, “ctitorul” acestei legi, n-a mai supus-o dezbaterii în Parlament, acceptând ca ea să fie adoptată, ca şi alte acte normative controversate, prin asumarea răspunderii Guvernului. Vă invit, aşadar, să vă opriţi la art. 248 din Legea nr.1/2011 care, la punctul 4, spune fără echivoc: “Absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, care, până la intrarea în vigoare a acestei legi, au absolvit ciclul de licenţă, li se consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar”. Ce poate fi mai clar de-atât în privinţa satrapilor dascălilor fără licenţă universitară?
Ordonanţa nr. 92/2012 însă, vine să aducă unele corecţii la incriminata lege. Astfel, în art.VI, se face clar următoarea precizare ÔÇô citez: ”Educatorii şi învăţătorii încadraţi în sistemul naţional de învăţământ au dreptul să-şi continue activitatea în funcţiile didactice din învăţământul preşcolar, respectiv învăţământul primar pe care le ocupă, cu condiţia absolvirii studiilor universitare de licenţă, în profilul postului, în cel mult 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei Ordonanţe de Urgenţă”.
Guvernul USL a intervenit, deci, ca, prin OUG nr.92/2012 să modifice legea, protejându-i pe acei învăţători şi educatori aflaţi aproape de vârsta de pensionare, dar, în acelaşi timp, urmărind să dea şi celor tineri răgazul necesar pentru absolvirea studiilor universitare de licenţă. Ar fi fost penibil să-i mai pui astăzi pe dascălii din ciclul preşcolar şi primar aflaţi aproape de pensionare să se mai apuce de facultate la vârsta de 50-55 de ani!

Dr.ing ION CÎLEA

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea

Leave a Response