|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Judecătoarele Elena Popescu şi Ramona Bianca Tufan au jucat după cum le-a (în)cântat infractorul Minea 

În atenţia CSM: Corupţie în justiţia gorjeană?

Judecătoarele Elena Popescu şi Ramona Bianca Tufan au jucat după cum le-a (în)cântat infractorul Minea

Nicu Trandafir

Asupra judecătoarelor Elena Popescu şi Ramona Bianca Tufan (fost procuror!) de la Tribunalul Târgu Jiu respectiv Judecătoria Târgu Jiu planează suspiciunea de corupţie, dar şi de favorizare a infractorului vâlcean Nicolae Minea.

Altfel nu ne putem explica hotârârile aberante adoptate de cele două judecătoare prin care au validat, au consimţit un schimb unic la nivel mondial prin absurditatea acestuia. Concret, cele două judecătoare au decis că este perfect legal ca Hotelul Alutus, cu o suprafaţă construită de 4263 mp, situat în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, să fie dat la schimb cu o anexă gospodărească în suprafaţă de 10,5 mp, parter situată în Târgu Jiu, str. Constructorului. Cele două judecătoare au intrat în „suveica” de firme a lui Nicolae Minea şi au „jucat” după cum le-a „cântat” acesta. Probabil că a şi meritat, dacă cele două judecătoare şi-au riscat cariera profesională pentru a-i satisface interesele lui Minea!

Chiar aşa, doamnelor, unde vi s-au evaporat noţiunile de care vă prevalaţi zilnic în sala de judecată: corectitudine, moralitate, demnitate, onoare, profesionalism, bună-credinţă? Ştim că dumneavoastră beneficiaţi de inamovibilitate, ştim că răspundeţi decât în faţa propriei conştiinţe şi mai târziu în faţa lui Dumnezeu, dar astfel de acte strigătoare la cer trebuie să fie mediatizate, supuse oprobriului public! Atitudinea judecătoarelor Elena Popescu şi Ramona Bianca Tufan ne determină să-i dăm dreptate, într-o anumită măsură, preşedintelui României, Traian Băsescu, care spunea: „Justiţia  a făcut mai mult rău României decât politicienii sau românii care cerşesc prin Roma sau Paris. Izolarea politicului de justiţie pe care a  cerut-o Uniunea Europeana trebuia făcută după ce justiţia era verificată şi curăţată. Nu trebuie să ne uităm lung doar la averile politicienilor, putem să ne uităm lung şi la cele ale magistraţilor. Până acum în România nu s-a  făcut curăţenie în justiţie.” Justiţia împărţită în cazul Alutus se încadrează perfect în tipologia schiţată de preşedintele Traian Băsescu.

Hotărâri judecătoreşti aberante

Supunem atenţiei Consiliului Superior al Magistraturii cele două hotărâri trase la indigo, suspecte de corupţie, emise de judecătoarele Elena Popescu şi Ramona Bianca Tufan de la Târgu Jiu: dosarul nr. 15173/95/2008, sentinţa nr. 13 din 29.01.2009 şi dosarul nr. 8002/318/2009, sentinţa civilă nr. 1320 din 5 octombrie 2009.
În ultima hotărâre, cea din octombrie 2009 se arată că: „În urmă cu aproape doi ani, între firmele SC Ioco Impex SRL Râmnicu Vâlcea şi SC Aricom SRL (ambele firme coordonate de oamenii paravan ai lui Minea – nr) a fost perfectat contractul de schimb, prin care părţile se obligau ca în termen de 30 zile de la încheierea contractului să se prezinte la notariat pentru încheierea actului autentic de schimbare a imobilelor. Deşi s-a obligat prin contract să se prezinte la notariat pentru încheierea actului sub formă autentică, reprezentantul Aricom SRL nu şi-a îndeplinit această obligaţie.

„Aricom SRL a formulat întâmpinare prin care a arătat că susţinerile firmei Ioco Impex cu privire la încheierea contractului de schimb şi la obligaţia sa de a se prezenta la notariat în vederea încheierii contractului de schimb în formă autentică sunt reale, recunoscând că nu şi-a îndeplinit această obligaţie. Analizând înscrisurile depuse la dosar coroborate cu susţinerile din întâmpinare şi cu dispoziţiile legale în materie, instanţa constată că cererea formulată de Ioco Impex este întemeiată din următoarele considerente: prin înscrisul sub semnătură privată intitulat «contract de schimb» încheiat la data de 14 aprilie 2009 sub nr. 86, Aricom SRL a dobândit în deplină proprietate imobilul construcţie, proprietatea reclamantei SC Ioco Impex SRL, situat în municipiul Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu. nr. 10 (compus din clădire Hotel Alutus, suprafaţă construită la sol 480,14 mp, suprafaţă desfăşurată de 4263,12 mp); clădire alimentaţie publică (compusă din salon restaurant în suprafaţă de 178 mp, braserie în suprafaţa de 166 mp, bucătărie în suprafaţă de 85,27 mp, etc.); grădină de vară în suprafaţă de 245 mp; grup social grădină de vară; sediu birouri, etc.

Hotel dat la schimb pe o… anexă gospodărească

În schimbul imobilului mai sus menţionat, Ioco Impex dobândeşte în proprietate un imobil construcţie, situat în Tg. Jiu, str. Constructorilor, bloc 2 ICF, anexă gospodărească de 10,5 mp, parter. În baza acestei convenţii s-a menţionat că părţile intră în posesia efectivă a imobilelor la data încheierii înscrisului, precum şi obligaţia prezentării la notariat în vederea perfectării actelor în formă autentică în termen de 30 de zile de la data încheierii convenţiei.
Aricom SRL, deşi notificată de Ioco Impex în data de 25 mai 2009 prin Adresa nr. 12 pentru a se prezenta la notariat în data de 27 mai 2009, nu şi-a îndeplinit aceasta obligaţie. Aricom SRL fiind cea care nu şi-a îndeplinit obligaţia de a se prezenta la notariat în vederea perfectării actelor, instanţa a constatat că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 111 Cod Procedură Civilă, text care prevede că «Partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţa sau neexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului». În speţa de faţă, Ioco Impex a făcut dovada că are interes în ceea ce priveşte constatarea existenţei dreptului său, în sensul că are nevoie de un act autentic care, prin înscrierea în cartea funciară, să fie opozabil.

De asemenea, nu are posibilitatea să solicite realizarea dreptului său printr-o acţiune în realizare tocmai pentru că actul de schimb încheiat eu pârâta este valabil doar între părţi, fiind un act sub semnătură privată”, mai subliniază judecătoarea Ramona Bianca Tufan de la Judecătoria Târgu Jiu.

Leave a Response