|vineri, ianuarie 22, 2021
  • Follow Us!

Preţul de facturare pentru energia termică furnizată populaţiei va fi de 130,77 lei/Gcal 

• Începând din data de 1 ianuarie 2010,

Preţul de facturare pentru energia termică furnizată populaţiei va fi de 130,77 lei/Gcal

Săptămâna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat preţul local al energiei termice facturate populaţiei cu începere de la 1 ianuarie 2010. Astfel, preţul de facturare pentru energia termică furnizată populaţiei, produsă în sistem centralizat va fi de 130,77 lei/Gcal, inclusiv TVA, la nivelul preţului local de referinţă stabilit prin Decizia nr. 202/4 decembrie 2009 a ANRSC. Diferenţa de 53,96 lei/Gcal între preţul de facturare local de 130,77 lei/Gcal egal cu cel de referinţă şi preţul de producţie al CET Govora de 184,73 lei/Gcal va fi acoperită după cum urmează: 33,96 lei/Gcal, inclusiv TVA, compensarea unitară de la bugetul de stat nivelul aprobat prin decizia ANRSC; 20 lei/Gcal, inclusiv TVA, compensarea unitară ce se acordă de la bugetul local al municipiului Rm. Vâlcea, aşa cum a fost aprobat prin HCL nr. 246/26 august 2009.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 36/2 august 2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate se reglementează preţurile locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere. Conform prevederilor din acelaşi act normativ, preţurile locale de referinţă pentru fiecare localitate sunt stabilite de autorităţile de reglementare competente, cu avizul ministerelor implicate.

Sub nr. 38771/10 decembrie 2009 a fost înregistrată la Primăria Râmnicului Decizia nr. 202/4 decembrie 2009 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin care a fost stabilit preţul local de referinţă la valoarea de 130,77 lei/ Gcal, inclusiv TVA, aplicabil cu începere de la 1 ianuarie 2010. Tot în OG 36/2006 se consemnează că autorităţile administraţiei publice locale implicate pot aproba preţuri locale mai mici sau mai mari decât cele prezentate majorând sau diminuând astfel subvenţiile proprii necesare, după caz. (P.C.)

Leave a Response