Religie

Mâncăruri curate şi necurate

Potrivit tradiţiei scripturistice, hrana omului nu a fost dintotdeauna aceeaşi, ci ea s-a schimbat în timp. La început, când Dumnezeu l-a creat pe om, a zis: "Iată, v-am dat orice iarbă, care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ, şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana […]

Lansare de carte în Arhiepiscopia Râmnicului

Luni, 2 februarie 2015,cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Sala „Iosif Episcopul” din cadrul Așezământului Pastoral-Cultural „Sfântul Ierarh Calinic”, al Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, a avut loc evenimentul de lansare a cărțiiPreasfințitului Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, „Teologie și istorie bisericească - de la Sfintele Taine la sfințirea omului”, […]

Cuvinte tămăduitoare

  Cuvintele sunt puteri nevăzute ale sufletului nostru. Fiecare cuvânt este o manifestare în afară a sufletului omenesc, asupra căruia Dumnezeu a suflat "suflare de viață" (Facere 2, 7). Când omul trăiește unit cu Dumnezeu, cuvintele sale devin puteri tămăduitoare, iar când omul se îndepărtează de El, atunci cuvintele lui devin puteri vătămătoare. De aceea, […]

Păcatele strigătoare la cer

  În tradiția bisericească există anumite păcate numite "strigătoare la cer". Aceste păcate, care întunecă și deformează chipul lui Dumnezeu din om, izvorăsc din necredința și răutatea conștientă a omului. Ele nu pot fi săvârșite din greșeală sau din neștiință, ci cu multă înainte cugetare. Păcate "strigătoare la cer" sunt următoarele cinci: crima și avortul; […]

Păcatele împotriva Duhului Sfânt

  Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt acele păcate prin care omul se împotriveşte cu îndărătnicie poruncilor dumnezeieşti şi lucrărilor vădite ale Duhului Sfânt. Orice păcat alungă harul Duhului Sfânt, dar cu mult mai mult îl alungă acele păcate săvârşite cu ştiinţă şi rea voinţă împotriva lui Dumnezeu, pe care căutăm să-L detronăm din postura Lui […]

Cele șapte păcate capitale

    Tradiția creștină numește "păcate capitale" acele păcate care izvorăsc nemijlocit din firea omenească, slăbită de păcatul lui Adam și de alungarea din rai. Din inima noastră pornesc patimile, precum citim: "Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoțiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul pizmaș, hula, trufia, ușurătatea. Toate […]

Cele nouă porunci bisericeşti

  Cele nouă porunci bisericeşti constituie un "cod al bunelor maniere" pentru fiecare credincios. Aceste norme bisericeşti au scopul de a asigura credincioşilor acel mediu duhovnicesc favorabil despătimirii şi dobândirii harului Duhului Sfânt, în vederea mântuirii. Cele nouă porunci bisericeşti, alcătuite pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii, au fost întocmite, în forma actuală, […]

Mihai Eminescu. Mărturisire de credință.

  Pe 15 ianuarie 2015, se împlinesc 165 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu, care a avut un rol important în conturarea identității naționale a românilor. Prin faptul că întreaga sa viață a fost un drum anevoios, caracterizat de iubirea pentru adevăr și frumos, de credință și, mai ales, de jertfa pentru […]

Pocăinţa, schimbarea care aduce fericirea

  Lumea în care trăim este caracterizată de o perpetuă schimbare. Suntem supuşi schimbării, atât la nivel material, cât şi spiritual, potrivit legilor sădite de Dumnezeu în creaţie. La nivel fizic, schimbarea este posibilă pentru că trăim în timp şi spaţiu, pentru că ne mişcăm, pentru că suntem vii. La nivel duhovnicesc, schimbarea este posibilă […]

Aghiasma, apă sfinţită

Aghiasma este apa sfinţită de Duhul Sfânt, prin rugăciunile rostite de preot, într-o slujbă specială. Când preotul cheamă asupra apei puterea Duhului Sfânt, ea dobândeşte puterea de a sfinţi viaţa oamenilor şi natura înconjurătoare, pentru ca ele să capete binecuvâtarea Domnului. Apa este simbolul curăţirii sufleteşti şi a sfinţirii vieţii. Datorită prezenţei în ea a […]

Stareța Mănăstirii Bistrița, stavrofora Mihaela Tamaș a trecut la Domnul

Stareța Mănăstirii Bistrița, din județul Vâlcea, stavrofora Mihaela Tamaș a trecut la Domnul în dimineața zilei de 3 ianuarie 2015, la vârsta de 82 de ani. S-a născut în data de 23 noiembrie 1932, în localitatea Gherla, județul Cluj. Între anii 1953-1955 a viețuit în Mănăstirea Măgura, din Târgu-Ocna. A fost tunsă în monahism  în […]

Iertarea ne vindecă

În rugăciunea domnească "Tatăl nostru", Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă să cerem iertare de la Dumnezeu şi, la rândul nostru, să-l iertăm pe aproapele nostru, zicând: "Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri" (Matei 6, 12). Această poruncă dumnezeiască ne este dată atât pentru a înţelege că iertarea […]

Cine este Moș Crăciun?

  Moș Crăciun, așa cum este cunoscut azi de copii, apare ca un bătrânel îmbrăcat cu haine roșii, care trăiește în Finlanda, călătorește cu o sanie trasă de reni și aduce daruri copiilor, coborând prin hornurile caselor. Imaginea acestui personaj a fost creată de caricaturistul Thomas Nast, în anul 1862, când a fost angajat să […]

Cum sărbătorim Crăciunul ?

  Pentru fiecare dintre noi, ziua de naștere reprezintă un moment de bucurie, un timp în care Ii dăm slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să parcurgem cu bine încă un an de viață. De ziua de naștere, fiecare îi adună în jurul său pe toți cei dragi. În mod firesc, nici unul dintre […]

Cum să fim milostivi ?

  După învățătura Sfintei Scripturi, omul este doar un chivernisitor, un iconom al bunurilor sale, iar de modul cum le chivernisește depinde mântuirea lui. Așa cum Dumnezeu face milă cu noi oamenii, așa și noi trebuie să-i miluim pe semenii noștri. „Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv” (Luca 6, 36). Dar milostenia, ca […]

Cum ne împărtășim cu Sfintele Taine ?

  Împărtășirea creștinului este strâns legată de Spovedanie. În povățuirile din Liturghier, preoții sunt îndemnați „să-i învețe pe credincioși ca, într-un cuget curat, de va fi cu putință la praznice, iar de nu, negreșit în cele patru posturi de peste an, să se pregătească pentru Sfânta Împărtășanie, iar de vor vrea să se apropie de […]

Spovedania și Împărtășirea copiilor

  Mântuirea părinților, chiar și a celor care duc viață creștinească, depinde în mod semnificativ de faptele copiilor lor. Părinții care nu se îngrijesc de copiii lor vor fi pedepsiți, după cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur: "Cine este nepăsător față de copiii săi, deși în celelalte este râvnitor, acela va fi pedepsit aspru […]

Dezlegare la pește în Postul Craciunului

  În viața Bisericii, postul ocupă un loc central, marcând principalele sărbători de peste an. A doua poruncă bisericească hotărăște: "Să ținem toate posturile de peste an". Se cuvine, dar, să postim în toate zilele de post rânduite de Biserică și însemnate în calendarul bisericesc. Pentru a înțelege valoarea și scopul postului, mai întâi trebuie […]

Cum ținem post ?

    Postim pentru a putea birui patimile, pentru a crește în dragoste față de aproapele nostru și pentru a ne putea ruga lui Dumnezeu cu o inimă cât mai curată. Postim pentru pacatele noastre, în semn de pocăințăși de ascultare, întorcându-ne din "țara străină" în care am risipit viața noastră. Postim pentru că păcătuim […]

Rugăciunea pentru cei adormiți

Legătura de iubire dintre cei vii și cei care au trecut deja pragul morții, în viața veșnică, nu se oprește la mormânt, nici nu se stinge, ci continuă să se manifeste în forme noi, ca rugăciune și milostenie. Aceste două forme de iubire a celor adormiți se întemeiază pe credința statornică în învierea morților și […]

Preotul Dumitru Saraolu a trecut la Domnul †

Miercuri, 15 Octombrie 2014 Marți, 14 octombrie 2014, a trecut la cele veșnice părintele Dumitru Saraolu în vârstă de 40 ani, preot paroh la Parohia Băbeni IV, din Protopopiatul Rm. Vâlcea. Părintele s-a născut la 17 februarie 1974 în localitatea Orlești, județul Vâlcea. A absolvit cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae" din Râmnicu Vâlcea, promoția 1996, […]

Omul - pelerin către Împărăția lui Dumnezeu

Sfințenia nu trebuie căutată doar cu sufletul, ci și cu trupul. Pelerinajele la Locurile Sfinte, la mănăstiri și la Sfintele Moaște au constituit o formă de manifestare a credinței și a evlaviei încă din primele secole creștine. Omul își depășește condiția de turist, devenind pelerin, atunci când pleacă într-o călătorie al cărei principal scop este […]

De ce folosim tămâia ?

  La prepararea tămâiei se folosesc mai multe tipuri de rășină. Pentru a fi mai parfumată, rășina se combină cu alte substanțe naturale aromate. Așezată pe cărbuni aprinși, tămâia este folosită la fiecare slujbă, pentru a cădi biserica sau casele credincioșilor. Tămâia este folosită și la prepararea Sfântului și Marelui Mir, folosit în Taina Mirungerii, […]

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe