|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Despre pacea sufletească 

 

Pacea sufletului o găsim dacă o cerem de la Dumnezeu şi o păstrăm dacă o păzim prin rugăciune. La Sfinţii Părinţi găsim multe învăţături în care se vorbește despre neliniştea sufletului, ni se spune care sunt cauzele acesteia şi care este calea pentru a găsi pacea sufletului nostru. În acest sens, Cuviosul Siluan Athonitul ne învăţa: Omul este fericit cu duhul în iubirea lui Dumnezeu. Când simte mila Domnului, sufletul nu se mai teme de nimic, de nici o nenorocire de pe pământ. Dar dacă sufletul cade în slava deşartă, sărbătoarea lui ia sfârşit, pentru că harul părăseşte sufletul, gândurile rele vin şi frământă sufletul.

Scopul şi calea spre liniştea interioară ne sunt arătate şi de Sfântul Serafim de Sarov: Scopul vieţii creştine este dobândirea Duhului Sfânt. Dobândeşte pacea lăuntrică şi mii de suflete se vor mântui în jurul tău. Totul este subordonat agonisirii acestei păci, alipirea de Biserică, adevărata nădejde, îndepărtarea de patimi, iertarea greşelilor, neosândirea aproapelui, tăcerea lăuntrică.

Iertarea este o poartă sigură spre linişte. Iertarea implică dragoste şi smerenie, dragoste pentru cel care ne-a supărat şi smerenie pentru păcatele noastre cele netămăduite. Cugetele pline de dragoste şi de smerenie sunt însăşi liniştea mult căutată. Pe de alta parte, neiertarea aduce cu ea gânduri rele, mânie şi ură, iar mai apoi, deznădejde şi boli psihice, adică veşnica nelinişte.

Pentru sufletul omului neliniştit, împovărăt, tulburat, încărcat există Sfânta Taină a Spovedaniei, leacul uitat. Doar prin mărturisire, sufletul se ușurează, inima dobândeste liniște, conştiinţa câstigă împăcare și rana se vindecă. După cum bucuriile cer să fie mărturisite și prin aceasta își sporesc frumusețea, asemenea și durerile se cer mărturisite și astfel sufletul se ușurează.

Pacea lui Hristos este pusă în opoziţie cu lumea de la care ne vin necazurile şi ispitele care aduc nelinişte în viaţa noastră. Nu vom putea primi de la lume pacea adevărată care să liniştească sufletul nostru. De ce să fim neliniştiţi în faţa zilei de mâine sau în faţa greutăţilor care se aşează în drumul vieţii, când cu noi este Hristos: Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!

Leave a Response