|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Despre tainele gândurilor 

 

 

Părintele Tadei, stareţul de la Vitovniţa, a fost unul dintre cei mai mari duhovnici ai Serbiei, dăruit cu multe harisme şi atât de căutat încât fugea de lume. Vorbind despre  gânduri, păstorul de suflete povăţuia astfel:

‘’Cum îţi sunt gândurile, aşa îţi este şi viaţa. Dacă avem gânduri de pace, de linişte, de dragoste deplină, de bunătate, de virtute, de curăţie, atunci şi în noi va fi pace, deoarece toate gândurile paşnice aduc pace lăuntrică, ce răzbate din noi – căci gândurile ne sunt pline de pace, linişte, dragoste desăvârşită şi bunătate. Dacă purtăm în noi gânduri rele, diavoleşti, atunci se nimiceşte şi pacea noastră lăuntrică.

Prin gândurile noastre virtuoase, paşnice, liniştite şi desăvârşit bune, ne influenţăm şi pe noi înşine, şi răspândim această pace pretutindeni în jur, şi în familii, şi în societate, şi oriunde. Dacă ne preocupă gânduri negative, acela ne este un mare rău. Când în noi este sălăşluit răul, el se răspândeşte şi în jur, în familie, în mediul în care ne aflăm. Iată, putem fi un bine mare sau un rău mare. Şi cât e de bine să fii om bun, pentru binele tău, omule! Căci gândurile nimicitoare, rele ne nimicesc pacea, şi atunci numai avem pace şi nici linişte.

            În loc să începem de la noi înşine, noi dorim întotdeauna să-i îndreptăm pe ceilalţi, iar pe noi ne lăsăm mai la urmă. Când fiecare va începe cu sine, atunci va fi pace pretutindeni! Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, spune: „Dacă omul nu se va vătăma pe sine însuşi, nimeni nu-i poate face nici un rău, nici măcar diavolul. Vedeţi, noi suntem cei care ne croim viitorul.”

Sfântul Siluan Athonitul ne învaţă că Dumnezeu ascultă rugăciunea omului smerit, cu gânduri bune: “odinioară, credeam că Domnul face minuni numai la rugăciunile sfinţilor, dar acum am cunoscut că Domnul face minuni şi pentru cel păcătos, de îndată ce sufletul lui se smereşte, fiindcă atunci când omul învaţă smerenia, Dom­nul ascultă rugăciunile lui. Mulţi zic din lipsă de experienţă: Cutare sfânt a făcut o minune, dar eu am cunoscut că Duhul Sfânt Care viază în om săvârşeşte minunile. Domnul vrea ca toţi să se mântuiască şi să fie veşnic împreună cu El, şi de aceea ascultă rugăciunile omului păcătos pentru folosul altora sau al ce­lui ce se roagă.”

În Pateric este scris că s-a dus om la Cuviosul Pimen  şi l-a întrebat: “Părinte, cum se răsplăteşte răul cu rău?”, iar Cuviosul Pimen i-a răspuns: Frate, răul cu rău se răsplăteşte întâi în gând, şi după aceea în priviri, şi apoi în cuvânt şi la urmă în faptăÎntâi în gând, pentru că toate ale omului pornesc de la gândul lui. Dacă înlături însă, răul din gând, la celelalte nu mai ajungi.”

 

Leave a Response