Religie

Robii Domnului, pedagogi ai libertății

"Gândul acesta să fie în voi care era și în Hristos Iisus, care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, […]

Cine se adună, se aseamănă!

  Din zi în zi, omul se înfrumusețează sau se urâțește, se sfințește sau se adâncește în păcate. În cel mai aglomerat oraș, precum și în singurătatea pustiei, nu există stare pe loc. Omul nu poate rămâne neschimbat, ci permanent se schimbă și se aseamănă cu lucrurile lângă care trăiește și pe care le face. […]

Simpozion științific la Râmnic: „Biserica și Armata. Tradițiile conlucrării”

La sfârșitul săptămânii trecute, în colaborare cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Arhiepiscopia Râmnicului și Centrul de cercetare a conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României: „General Paul Teodorescu”, cu sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn, din județul Vâlcea, au organizat simpozionul științific „Biserica Ortodoxă și Armata României. Tradițiile conlucrării”, aflat la cea de-a patra ediție. […]

Vizita, călătoria și postul

Postul nu este incompatibil cu mersul în vizită, nici cu drumețiile. Chiar dacă vizitele și călătoriile nu sunt tocmai recomandate în vremea postului, care este un timp rezervat mai ales înfrânării pântecelui, mărturisirii păcatelor și rugăciunii, atunci când nu pot fi evitate, ele pot fi făcute cu atenția cuvenită. Pentru aceasta, nu trebuie uitat faptul […]

Dumnezeu este iubitor, dar și drept

Părintele Arsenie Boca spune că "iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu", pentru că "Dumnezeu este iubire" (I Ioan 4, 8). Exagerarea iubirii lui Dumnezeu, însă, precum vom vedea, este un păcat care nu trebuie trecut cu vederea, el deschizând calea […]

Cuviosul Ghelasie de la Frăsinei: Îndemnuri părinteşti.

Părintele Ghelasie Gheorghe de la Frăsinei s-a născut în ziua de 18 martie 1944, în judeţul Vâlcea, în apropierea vetrelor monahale de la Cozia, Turnu şi Stânişoara, ca fiu al preotului Gheorghe şi al preotesei Marcela. L-a cunoscut pe părintele Arsenie Praja, lângă care a ucenicit un timp, îmbrăţişând cu toată inima nevoinţele monahale pustniceşti. […]

Postul Sfinţilor Apostoli

    Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel a fost rânduit de Biserică în cinstea celor doi mari apostoli, care obişnuiau să postească şi să se roage mai înainte de a întreprinde unele fapte mai deosebite, precum citim: “Şi pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: Osebiţi-mi pe Barnaba şi pe Saul, […]

Copiii, talanți încredințați părinților

    Copiii sunt talanți încredințați de Dumnezeu părinților. Mamele primesc acești talanți spre mântuire, precum citim: "Femeia se va mântui prin naștere de fii, dacă va stărui, cu înțelepciune, în credință, în iubire și în sfințenie" (I Timotei 2, 15). Copii sunt, deci, daruri ale lui Dumnezeu, făcute acelora care au nevoie de ele, […]

Rusaliile - Pogorârea Sfântului Duh

    La cincizeci de zile după Învierea Domnului Iisus Hristos și la numai zece zile după Înălțarea Sa, prăznuim Pogorârea Sfântului Duh, sărbătoare numită și Rusalii sau Cincizecime. A fost numită „Rusalii” după o sărbătoare închinată de romani trandafirilor, numită „Rosalia”, care era consacrată cultului morților. Nu întâmplător, sâmbăta dinaintea Rusaliilor este destinată pomenirii […]

Amânarea

Amânarea este una dintre cele mai fine patimi. Pentru faptul că nu refuză împlinirea unor fapte, ci numai le amâna pentru altă dată, amânarea nu apare încă de la început ca un lucru pătimaş. Se ştie că cei care au un program foarte aglomerat tind să amâne pe mai târziu acele lucruri care nu sunt […]

Înălţarea Domnului

    Înălţarea Domnului este prăznuită la 40 de zile după Înviere, în Joia din săptămâna a şasea după Paşti. Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor şi a doi îngeri. Îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua Venire a lui Hristos, ca aceştia să nu se lase copleşiţi de […]

Cum scăpăm de frică ?

    Frica este un păcat care ne împiedică să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu. Ea este aşezată în rând cu păcate precum necredinţa, crima, desfrânarea, vrăjitoria şi minciuna, precum citim: "Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în […]

Despre rugăciunea neîmplinită

    Omul credincios se roagă lui Dumnezeu cu nădejdea că va dobândi cele dorite, în timp ce, în rugăciunea domnească "Tatăl nostru", se predă pe sine purtării de grijă a lui Dumnezeu, zicând: "Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ" (Matei 6, 10). Când ne rugăm pentru dobândirea unui anumit lucru, […]

Biblioteca de acasă

  Cărţile şi bibliotecile au reprezentat dintotdeauna o putere în societate, ele fiind purtătoare de informaţii şi mesaje. De-a lungul timpului s-au depus eforturi mari pentru tipărirea unor cărţi, dar totodată s-au dus şi lupte aprige împotriva altora. Astăzi însă, când cărţile pot fi procurate atât de uşor, valoarea unei biblioteci personale nu mai constă […]

Cuviosul Tadei. Cuvinte duhovniceşti.

  Cuviosul Tadei, unul dintre marii duhovnici sârbi ai veacului nostru, s-a născut în data de 19 octombrie 1914, în satul Vitovniţa, din Serbia. A îmbrăţişat viaţa monahală în anul 1935, în Mănăstirea Gorniak, iar în anul 1962 a fost rânduit stareţ al Mănăstirii Vitovniţa, slujire pe care a îndeplinit-o până în ultimul ceas al […]

Voia omului şi voia lui Dumnezeu

  Călăuzirea de sine, adică tendinţa omului de a-şi conduce singur viaţa, se naşte din mândrie şi dintr-o încredere prea mare în propria minte. Omul mândru nu ştie că nu toate gândurile sunt ale sale, ci multe sunt şoptite în mintea sa de cel viclean, care se străduieşte din răsputeri să rămână ascuns şi să-şi […]

Paza simțului tactil

  Cele cinci simțuri ale trupului au fost date omului pentru a se putea împărtăși de frumusețea și bunătatea darurilor lui Dumnezeu, ca prin aceasta să-L cunoască pe El, care atât de mult își iubește făptura. Mintea noastră trebuie să fie ațintită neîncetat spre Dumnezeu, iar fiecare simț în parte trebuie să devină un receptor […]

Paza mirosului și parfumurile

  Cele cinci simțuri ale trupului au fost date omului pentru a se putea împărtăși de frumusețea și bunătatea darurilor lui Dumnezeu, ca prin aceasta să-L cunoască pe El, care atât de mult își iubește făptura. Mintea noastră trebuie să fie ațintită neîncetat spre Dumnezeu, iar fiecare simț în parte trebuie să devină un receptor […]

Buna Vestire, începutul mântuirii noastre

  Buna Vestire, prăznuită de Biserica Ortodoxă pe 25 martie, este cea mai veche sărbătoare închinată Maicii Domnului. Această sărbătoare cinstește ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a binevestit Fecioarei Maria ca-L va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Deși este o sărbătoare care cade în Postul Mare, un post aspru de pocăință, în această zi […]

Paza auzului și sunetele

  Cele cinci simțuri ale trupului au fost date omului pentru a se putea împărtăși de frumusețea și bunătatea darurilor lui Dumnezeu, ca prin aceasta să-L cunoască pe El, care atât de mult își iubește făptura. Mintea noastră trebuie să fie ațintită neîncetat spre Dumnezeu, iar fiecare simț în parte trebuie să devină un receptor […]

Paza ochilor și vederea

  Văzul este primul dintre cele cinci simțuri ale omului, el fiind numit de Sfinții Părinți "cel prea împărătesc dintre simțuri" și "rudenie a minții". Pentru aceasta, simțul văzului este socotit mai cunoscător și mai vrednic de crezare decât celelalte patru simțuri. Ochii sunt asemănați cu două mâini netrupești, cu ajutorul cărora sufletul apucă lucrurile […]

Paza celor cinci simțuri

  Cele cinci simțuri ale trupului - văzul, auzul, mirosul, gustul și tactilul - au fost date omului mai întâi pentru a se putea împărtăși de frumusețea și bunătatea darurilor lui Dumnezeu, ca prin aceasta să-L cunoască pe El, care atât de mult își iubește făptura, iar mai apoi ele au fost făcute pentru ca […]

Ne regăsim în Sfânta Scriptură ?

    Sfânta Scriptură ne pune înainte nenumărate modele de oameni, unii bineplăcuţi lui Dumnezeu şi sfinţi, iar alţii, potrivnici lui Dumnezeu şi păcătoşi; privind spre viaţa acestora, se cade a ne asemăna celor dintâi şi a ne feri de faptele celor de pe urmă. Într-o cântare din Canonul cel Mare, Sfântul Andrei Criteanul se […]

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe