Religie

Noul mitropolit al Olteniei a fost întronizat duminică

Noul mitropolit al Olteniei a fost întronizat duminică Noul mitropolit al Olteniei, Irineu Slătineanul, a fost înscăunat duminică în catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru' din Craiova, la ceremonie participând mii de credincioşi. Ceremonia de întronizare a fost condusă de patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel. Credincioşii olteni au putut urmări evenimentul pe două ecrane mari, amplasate în […]

Frăsinei, mânăstirea blestemată

Frăsinei, mânăstirea blestemată Mănăstirea Frăsinei reprezintă pentru mulţi credincioşi locul de comuniune a omului cu Dumnezeu. Retrasă între munţi şi străjuită de o parte şi de alta de păduri seculare, sihăstria monahală din Carpaţi a atras, încă din cele mai îndepărtate timpuri, sufletele însetate de linişte şi viaţă duhovnicească. Nenumăraţi râvnitori după împărăţia cerurilor şi-au […]

Sute de credincioşi s-au strâns la moaştele sfântului Grigorie de la Bistrita

Sute de credincioşi s-au strâns la moaştele sfântului Grigorie Sute de credincioşi s-au strâns marţi, 20 noiembrie, la mânăstirea Bistriţa pentru a se închina la moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul, care au fost scoase din biserică pentru hramul sfântului, la 1165 de ani de la moartea acestuia. La hram au fost invitaţi de P.S. Gherasim, episcopul […]

Meditaţie la Sărbătoarea Sfintei Treimi

Meditaţie la Sărbătoarea Sfintei Treimi Fiecare eveniment din istoria mântuirii lumii trezeşte în fiinţa noastră un sentiment în plus de credinţă, de speranţă şi de iubire faţă de Dumnezeu –creatorul nostru şi faţă de darurile Sfântului Duh, revărsate în viaţa noastră, prin patimile, moartea şi învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că Logosul divin, „Cuvântul lui […]

MEDITA├×IE LA SăRBăTOAREA CINCIZECIMII (A RUSALIILOR)

MEDITA├×IE LA SăRBăTOAREA CINCIZECIMII (A RUSALIILOR) Şi a zis Iisus ucenicilor Săi: „… Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâitor vă va trimite, ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului…; ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine. Aşa şi aceştia în noi să fie […]

Sărbătoarea înălţării Domnului (şi Ziua Eroilor)

Sărbătoarea Înălţării Domnului (şi Ziua Eroilor) 1. Marea Sărbătoare a Înălţării la cer a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea pe care o comemorăm săptămâna aceasta, a fost întrezărită cu sute de ani înainte de naşterea şi învierea Mântuitorului Iisus Hristos ca om în lume, de către proorocul David, în psalmi, prin cuvintele: „Înalţă-te […]

îNVIEREA LUI HRISTOS –VIA├×A NOASTRă

MEDITA├×IE LA SFINTELE PAŞTI: ÎNVIEREA LUI HRISTOS –VIA├×A NOASTRă Meditând în mod stăruitor şi profund la Taina învierii lui Hristos şi la posibilitatea învierii noastre, ne dăm seama că acest sentiment lăuntric însufleţeşte fiinţa noastră până în cele mai profunde fibre ale ei şi face ca fiecare om, conştient de însemnătatea Tainei, să găsească, aici […]

îNVIIND IISUS DIN MORŢI A DĂRUIT VIATĂ CELOR ADORMIŢI

ÎNVIIND IISUS DIN MORŢI A DĂRUIT VIATĂ CELOR ADORMIŢI Este Ziua Învierii lui Iisus Hristos. "Veniţi să ne veselim (duhovniceşte) cu prăznuirea. Şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm de bucurie. Să zicem fra­ţilor şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru înviere. Şi aşa să cântăm: Hristos a înviat din morţi, […]

SFâNTA EUHARISTIEÔÇôPAHARUL VIEŢII, PAHARUL COMUNIUNII

SFÂNTA EUHARISTIE–PAHARUL VIEŢII, PAHARUL COMUNIUNII Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtăşanie este Taina în care, sub chipul pâinii şi al vinului, se oferă oamenilor creştini însuşi trupul şi sângele lui Hristos, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci, înfăţişându-se astfel, real şi nesângeros, jertfa cea de pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. Prefacera pâinii şi a […]

Calendar Creştin Ortodox

Calendar Creştin Ortodox Duminica a 33-a după Rusalii „a Vameşului şi Fariseului” Ap. 2 Timotei 3,10-15; Ev. Luca 18,10-14Doi oameni s-au suit la templu să se roage; Unul era fariseu şi altul vameş. Fariseul sta în picioare şi se ruga în sine astfel: „Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni: Apucători, nedrepţi, adulteri, […]

Calendar Creştin Ortodox

Calendar Creştin Ortodox Duminica a 17-a după Rusalii "a Cananeencii" Ap. II Corinteni 6,16-7,1; Ev. Matei 15,21-28. lisus după ce aplecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi iată, o femeie canaaneancă a venit din ţinuturile acelea şi a strigat către el, zicând: "Ai milă de mine, Fiul lui David! Fiică-mea […]

UNITATEA OAMENILOR ÔÇô MISIUNE ISTORICĂ ŞI ACTUALĂ A CREŞTINISMULUI

UNITATEA OAMENILOR – MISIUNE ISTORICĂ  ŞI  ACTUALĂ  A CREŞTINISMULUI                                                         Mântuirea sau răscumpărarea este restaurarea unităţii umane prin iconomia întrupării Logosului divin, a Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, mântuirea este unitatea supranaturală a oamenilor cu Dumnezeu şi a tuturor oamenilor între ei. Aşa vedem din revelaţia naturală şi din revelaţia supranaturală a Vechiului şi Noului Testament. Dar […]

Calendar Creştin Ortodox

Calendar Creştin Ortodox Duminica a 31-a după Rusalii "A Orbului Din Ierihon"; Ap 1 Timotei 1,15-17; Ev. Luca !8,35-43. Pe când Se apropia Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum şi cerşea. Când a auzit mulţimea trecând, a întrebat ce era. I-au spus că trecea Iisus, Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: "Iisus, Fiul […]

Minunile Sfântului Grigorie de la Bistriţa se înfăptuiesc şi astăzi

După mai bine de 600 de ani de la ctitorie, Minunile Sfântului Grigorie de la Bistriţa se înfăptuiesc şi astăzi  La Mânăstirea Bistriţa din judeţul Vâlcea sfinţii încă mai fac minuni. Sute de credincioşi vin pe meleagurile vâlcene pentru a se ruga la moaştele sfinţilor. La Bistriţa încă mai sunt icoane făcătoare de minuni şi […]

Mânăstirea Dintr-un Lemn ÔÇô sculptată dintr-un singur trunchi de copac

Mânăstirea Dintr-un Lemn – sculptată dintr-un singur trunchi de copac Mânăstirea Dintr-un Lemn atrage şi ea foarte mulţi vizitatori, în special datorită felului cum a fost construită bisericuţa veche, din trunchiul unui singur copac. Mânăstirea este situata la aproximativ 25 de kilometri sud de municipiul Râmnicu Vâlcea şi la 12 kilometri spre nord de Băbeni, pe […]

Calendar Creştin Ortodox

Calendar Creştin Ortodox  Duminica după Botezul Domnului;Ap. Efeseni 4,7-13, Ev. Matei 4,12-17 "Începutul Propovăduirii Domnului". Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. Părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, Ca să împlinească ce a zis prin Isaia proorocul care zice: "Pământul […]

1 2 3 4 26 27 28 29
  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe