|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Apavil: Concurs pentru posturile de încasator și sudor 

010B065A-4E7E-4CF2-871B-C5500B3F8596-715x400

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs pe perioadă determinată, până la data de 30 august 2024, a unui post de încasator cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare, Sector Brezoi

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vordesfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:• proba scrisă, în data de 03.10.2022, ora 0900   ,• proba interviu, în data de 07.10.2022, ora 0900.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 26.09.2022ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de sudor în cadrul Sectorului Olănești, 

Centrul Exploatare Rm. Vâlcea

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:- Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 05.10.2022 ora 1100;- Proba practică și interviul se vor desfăşura în cadrul Sectorului Rețele Apă din Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 4și la lucrările în desfășurare, în data de 11.10.2022 ora 1100.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.09.2022ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave a Response