|vineri, august 19, 2022
  • Follow Us!

Important! Din 1 iulie, SC Apavil SA aplică următoarele tarife: pentru apa potabilă – 4,61 lei/mc, iar pentru canalizare-epurare – 4,21 lei/mc 

f_350_200_16777215_00_images_6news335_apavil_sigla_1

 

În conformitate cu Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice numărul 953087/28.02.2022 aprobat prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA VÂLCEA,, numărul 11/08.06.2022 și cu prevederile art.35 alin.8 din Legea Serviciului de alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm ca începând cu data de 01.07.2022, pentru întreaga arie de operare a SC Apavil SA, se aplică următoarele prețuri și tarife: prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită va fi de 4,61 lei/mc, exclusiv TVA; tariful pentru canalizare-epurare va fi de 4,21 lei/mc, exclusiv TVA. Facem precizarea că TVA-ul calculat la prețul/tariful la apa potabilă/ canalizare – epurare este de 9%.

SC Apavil SA are ca activitate preponderentă captarea, tratarea şi distribuţia apei. Societatea îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru autorităţile locale care i-au delegat, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, gestiunea serviciului, conform contractului nr. 1/2008. Consiliul de Administraţie al SC Apavil SA este format din următoarele persoane: Ciobanu Elena Daniela, Nistor Ioan, Miu Ana Elena, Predescu Elena Simona şi Duţu Mihai Gheorghe. Astfel, în ceea ce priveşte activitatea membrilor consiliului de administraţie, precizăm că în cursul anului 2021 s-au întrunit în şedinţe lunare în care au fost analizate problemele curente şi de perspectivă ale societăţii, fiind emise 53 decizii. De asemenea, s-au analizat şi efectuat analize periodice privind: situaţia economico-financiară a societăţii; gradul de realizare a indicatorilor de performanţă, anexă la contractul de mandat al directorului general; stadiul derulării contractelor de lucrări realizate cu fonduri europene. Situaţiile financiare anuale ale SC Apavil SA s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Leave a Response