|miercuri, august 10, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean, convocat în ședinţă să adopte mai multe proiecte privind organizarea și funcționarea Clubului Sportiv Vâlcea – 1924 

Consiliul-Judetean-Valcea

 

Vineri, 22 iulie, va avea loc ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea anexei nr.1 Ia Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 5 din 28 ianuarie 2022, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare elevilor din cadrul unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar din judeţul Vâlcea, care au obtinut media 10 la examenul naţional de Bacalaureat si la Evaluarea naţională la finalul anului şcolar 2021-2022, a cuantumului stimulentului financiar, a elevilor beneficiari, precum şi a sumei aferente cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului; proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.109 din 21 aprilie 2021, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind darea în administrarea Clubului Sportiv Vâlcea – 1924 a unui spaţiu aflat la etajul 3 din imobilul Centrul Militar Judeţean, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.117 din 24 iunie 2022 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Vâlcea – 1924, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Vâlcea – 1924 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.118 din 24 iunie 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de cumpărare şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru suprafeţele de teren şi construcţiile identificate ca fiind necesare realizării investiţiei „Modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în Municipiul Râmnicu Vâlcea”, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 24 iunie 2022; proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a unor bunuri mobile, respectiv aparate mobile de radiologie Optima XR240amx, aflate în domeniul privat al Judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea, a unui bun mobil ce aparţine domeniului privat al Judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 195 din 31 octombrie 2018 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum şi consumul de carburanţi, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Clădire pentru cazarea şi tratarea pacienţilor” – Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu, comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii, desemnaţi în urma procedurii de selecţie; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.184 din 02.10.2019, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv Vâlcea – 1924, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comitetului de Organizare UNESCO pentru Mănăstirea Hurezi, Judeţul Vâlcea şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia; proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă asupra copiilor şi violenţa în familie, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 67 din 29 martie 2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response