Anunt angajare

vineri, 17 iunie 2022

Județul Vâlcea
Comuna Păușești
PRESADMIN SRL
Nr.247/17.06.2022

ANUNŢ

PRESADMIN SRL, cu sediul in comuna Păușești, Str. Principala, Nr. 80, Județul Vâlcea, organizează în condițiile legii concurs de recrutare si selecție, pe perioada nedeterminata, în vederea ocupării unui post vacant de INGRIJITOR in cadrul Compartimentul Administrativ intretinere.

Concursul se va organiza la sediul societății, situat în Comuna Păușești, str. Principala, nr. 80, Județul Vâlcea, după cum urmează:
- proba scrisa 08.07.2022 ora 10:00
- interviu 08.07.2022 ora 14:00

A. Condiții generale de participare la interviu:
• Sa aibă cetățenie romana si domiciliul in Romania;
• Cunoaște limba romana, scris si vorbit;
• Sa aibă vârsta minima reglementata de prevederile legale;
• Sa aibă capacitate deplina de exercițiu;
• Sa îndeplinească condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor vizate;
• Sa aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul familie;
• Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibila, cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.

B. Conditii specifice pentru ocuparea posturilor:
• Condiții de studii: -studii medii
• VECHIME -minim 5 ani vechime pe postul de ingrijitor

Constituie avantaj

- Experiență pe postul de ingrijitor

C. Condiții de desfășurare a concursului:
• Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 06 Iulie 2022, ora 1600.
• Dosarele se depun la sediul social al PRESADMIN SRL, situat în Comuna Păușești, str. Principala, nr. 80.
• Proba scrisa se susține în data de 08.07.2022, ora 10:00, la sediul societății, situat în Comuna Păușești, str. Principala, nr. 80, Județul Vâlcea.
Concursul se desfasoara in 3 etape succesive dupa cum urmeaza:
- selecția dosarelor;
- proba scrisa
- interviu
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente
1. Cerere de înscriere adresata conducătorului unității;
2. Copia actului de identitate;
3. Copie certificat de naștere;
4. Copie certificat de căsătorie, daca este cazul;
5. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atesta pregătirea profesionala, pentru postul vizat;
6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
7. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
8. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
9. Cazier judiciar.
10.Curriculum vitae.

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Condițiile de participare la concurs, si bibliografia stabilita se afișează la sediul societății.
Relații suplimentare se pot obține la sediul societății si la nr. tel. 0770879585.

Administrator,
SC. PRESADMIN SRL,

BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV INTRETINERE

1. Legea 319 din 2006 privind sanatatea si securitatea muncii cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Constitutia Romaniei.

3. Legea nr.53 din 2003-Codul Muncii, republicata-Titlu XI, Cap.II-Raspunderea disciplinara cu modificarile si completarile ulterioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe