Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocat să aprobe rectificarea bugetului local și mai multe documentaţii de urbanism

duminică, 29 mai 2022

 

Marți, 31 mai 2022, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica "Ion Dumitrescu" pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului Tehnic şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii "Deviere conductă apă Dn600, str. Depozitelor nr.3 Rm. Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea tarifului maximal de distanţă pentru executarea serviciului public de transport public local de persoane în regim de taxi; proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. - Artera paralelă Calea Ferată Zona Copăcelu - str. Drumul Gării - str. Râureni - Zona Calea Ferată - str. Depozitelor Râmnicu Vâlcea, iniţiator Municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. - Construire ansamblu locuinţe colective, strada Ostroveni nr.29, Mun. Rm. Vâlcea, iniţiator SC Sidonia SRL; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. - Construire centru medical şi împrejmuire, desfiinţare construcţie C1, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, str. Rapsodiei nr.2, iniţiatori Berbescu Vasile Dorian şi Berbescu Elena Carmen; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "P.U.Z. şi R.L.U. - Construire corp administrativ P+1E şi service auto, împrejmuire proprietate, platformă betonată, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, str. Stolniceni, nr. 76-78, jud. Vâlcea", iniţiatori Dumitraşcu Dragoş Mihail şi Dumitraşcu Geanina; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - Modificări în timpul execuţiei construire corp cazare şi anexe gospodăreşti, str. Ostroveni nr. 163, Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea", iniţiator SC Lidival SRL; proiect de hotărâre privind declararea unui imobil teren ca bun de interes public local; proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială în ordinea de prioritate şi lista solicitanţilor care, la data analizării, nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor de acces; proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe de serviciu; proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor - AUR, pentru sediul Filialei Vâlcea; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţe de teren proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea pe care sunt amplasate construcţii provizorii (chioşcuri) pentru activităţi comerciale, prestări servicii şi comercializare presă şi carte; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 privind aprobarea "Registrului Local al Spaţiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea", cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor acţionarului unic - municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea PIEŢE PREST SA să aprobe organigrama şi statul de funcţii la această societate; proiect de hotărâre privind rectificarea numărului cadastral din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 161 din 27.08.2021, art.1, pct.4; proiect de hotărâre privind ajustarea preţului de vânzare a compostului produs la Staţia de Compost Râureni din cadrul Direcţiei Administrării Domeniului Public; proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru prelucrarea deşeurilor biodegradabile în vederea compostării la Staţia de Compost Râureni din cadrul Direcţiei Administrării Domeniului Public; proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acţionarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecţie; proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Rm. Vâlcea pe anul 2021 şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.06.2022; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Asistenţă medicală unităţi de învăţământ; proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul unităţii de învăţământ "Creşa Râmnicu Vâlcea"; proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică "Creşa Râmnicu Vâlcea" pentru perioada rămasă din anul şcolar 2021-2022; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.06.2022; proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului-construcţie "Moară Nouă Goranu", împreună cu dotările "Moară Porumb" (MF 10114) şi "Moară Furaje" (MF 10115); proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Municipal "Ariei" Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.06.2022; proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 - "Lista zone verzi, parcuri şi grădini publice" a Caietului de sarcini "Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice" - Anexa 3.1 la Contractul de delegare a unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020; proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind bugetarea participativă la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe